Hulp na Brand

Product informatie

  Inleiding

  Brand is een ingrijpende gebeurtenis. Als het u net is overkomen, zit de schrik er waarschijnlijk nog flink in. Toch zult u snel een aantal zaken moeten regelen. Op deze pagina vindt u adviezen van onder andere de brandweer en de gemeente Steenbergen.

  Omschrijving

  Brand is een ingrijpende gebeurtenis. Als het u net is overkomen, zit de schrik er waarschijnlijk nog flink in. Toch zult u snel een aantal zaken moeten regelen.

  Op deze pagina vindt u adviezen van onder andere de brandweer en de gemeente Steenbergen.

  Verzekering

  Stel direct uw verzekeringsmaatschappij op de hoogte. Woont u in een huurhuis? Breng dan ook de huiseigenaar (verhuurder) op de hoogte. Bij grotere incidenten schakelt de brandweer Salvage in.

  Wat is Salvage?

  Salvage is een samenwerkingsverband van de Nederlandse brandverzekeraars.

  De Salvagecoördinator komt om u te assisteren en in overleg met u de eerste opvang en noodzakelijke voorzieningen te regelen. De Salvagecoördinator zal in overleg met u maatregelen nemen om te redden wat er nog te redden valt. Dit gebeurt om te voorkomen dat de schade onnodig groter wordt door bijvoorbeeld rook en/of water.

  De Salvagecoördinator is een deskundige die hulp verleent en advies geeft namens de gezamenlijke Nederlandse brandverzekeraars. De coördinator komt zo snel mogelijk naar u toe, meestal binnen een uur na oproep van de brandweer. De Salvagecoördinator kan zich altijd legitimeren. De kosten van de komst van de Salvagecoördinator en de werkzaamheden die in zijn of haar opdracht worden uitgevoerd, komen voor rekening van uw verzekeringsmaatschappij. Ook als u niet verzekerd bent, kunt u rekenen op beperkte hulp van Salvage. Geef de Salvagecoördinator gegevens zoals de naam van uw verzekeringsmaatschappij of uw assurantietussenpersoon en uw polisnummer. Heeft u deze gegevens niet direct bij de hand? Geef ze dan zo snel mogelijk door aan de Salvage-Alarmcentrale tel. 020-651 60 60. Dit kan ook als de gegevens niet compleet zijn.

  Nutsbedrijven

  Als u voorlopig geen gebruik van uw woning of bedrijf kunt maken, waarschuw dan uw aanbieder van bijvoorbeeld gas, water en elektriciteit en vraag of zij, vanaf de dag na de brand voorlopig niet willen leveren. Geef eventuele beschadigingen aan leidingen, meters schriftelijk of per mail door.

  Schade

  Als de brandweer uw woning of bedrijf heeft vrijgegeven, kunt u het beste alle zwaar beschadigde goederen laten liggen. Dit maakt de schaderegeling gemakkelijker. Verwijder alle onbeschadigde of licht beschadigde goederen of sla ze zodanig op dat verdere beschadiging wordt voorkomen. Dit kan van belang zijn voor de verzekering. Vergeet niet uw koelkast en vriezer leeg te halen.

  Maak een lijst van spullen die door de brand verloren zijn gegaan of beschadigd zijn en vermeld daarbij de nieuwwaarde. Een goed hulpmiddel is de inventarislijst die u bij uw verzekeringsmaatschappij kunt krijgen. Bespreek deze opgave met de tussenpersoon van uw verzekeringsmaatschappij.

  Zorg ervoor dat verzekeringspapieren, waardepapieren, geld, sieraden en zaken waar u emotioneel aan gehecht bent, eventueel met behulp van politie of brandweer, veilig worden gesteld uit uw pand.

  Afsluiten woning

  Is uw pand zwaar beschadigd, dan kan het zijn dat u het pand niet meer mag betreden, zonder toestemming van de afdeling Publiekszaken. Zorg er dan voor dat de woning goed wordt afgesloten. De brandweer of de Salvagecoördinator kan er voor zorgen dat de woning wordt dichtgetimmerd, ook als u niet verzekerd bent. U voorkomt daarmee ongewenst bezoek.

  Huisvesting

  Heeft u na de brand geen onderkomen meer, dan kunt u wellicht terecht bij familie of vrienden of in een hotel. De Salvagecoördinator kan u daarbij helpen. Voor huisvesting op wat langere termijn kun u zich wenden tot de woningstichting, daarnaast kunnen ook makelaars u helpen bij het vinden van woonruimte.

  Schoonmaken

  Als u de woning of het bedrijf weer mag betreden, ventileer de eerste uren dan goed.

  Soms schakelt de Salvagecoördinator voor u een schoonmaakbedrijf in. Wanneer u zelf wilt gaan schoonmaken, is het beter dit eerst met uw verzekeringsmaatschappij te bespreken.

  Installaties

  Als u de woning of het bedrijf blijft gebruiken of weer mag gebruiken, laat dan eerst een erkende installateur de gas- en elektriciteitsleidingen en daarop aangesloten apparatuur controleren.

  De installaties en apparaten kunnen beschadigd zijn door hitte en rook. Dit kan gevaar opleveren zonder dat u dit aan de buitenkant kunt zien. Let ook op de centrale verwarmingsinstallatie. Als de gas- of elektriciteitstoevoer is afgesloten, moet u contact opnemen met een erkende installateur. Deze herstelt de installatie dan volgens de voorschriften, waarna het energiebedrijf weer gas of elektriciteit levert. Bij huurwoningen moet de eigenaar (verhuurder) van de woning dit regelen.

  Waterafvoeren

  Controleer of de afvoer van de gootsteen, de wastafel, de douche, het bad of het toilet niet is verstopt. Haal eventueel zelf vuil weg. Waarschuw een loodgieter als u de verstoppingen zelf niet kunt verhelpen.

  Voedsel en medicijnen

  Gebruik nooit etenswaren of medicijnen die uit een ruimte komen waar brand is geweest.

  Slopen en opnieuw bouwen

  Wanneer het pand of een gedeelte ervan op instorten staat, mag er onmiddellijk worden gesloopt. Hiervoor zal u een sloopbedrijf en/of een asbestverwijderingsbedrijf moeten inschakelen. De Salvagecoördinator zal daarvoor zorgen.

  Als er geen instortingsgevaar bestaat en het toch gewenst is om restanten van een pand of gedeelte ervan te slopen, is hiervoor een sloopmelding nodig. De eigenaar is verantwoordelijk voor het verzorgen van een sloopmelding.

  Als na de brand panden opnieuw (moeten) worden opgericht is hiervoor een omgevingsvergunning bouw nodig. Voor informatie over vergunningen kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken.

  Nazorg

  Als u of uw gezinsleden problemen hebben van psychische aard, dan kunt u contact opnemen met uw huisarts of met Bureau Slachtofferhulp.

  Tenslotte

  Wij hebben er met deze informatie naar gestreefd zoveel mogelijk vragen te beantwoorden.

  Als u nog meer informatie nodig heeft, kunt u altijd contact met de gemeente opnemen.

  Belangrijke telefoonnummers:

  Gemeentehuis 14 0167

  Politie 0900-8844

  Salvage 065-52 61 932

  Bureau Slachtofferhulp 0900-0101

  Gegevensverwerking

  De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.

  Meer informatie

  Informatie