Industrie- of bedrijfsterrein van de gemeente kopen

Product informatie

  Inleiding

  Verkoopt de gemeente een industrie- of bedrijfsterrein dat u wilt kopen? Neem dan contact op met de gemeente.

  Omschrijving

  Gemeenten kunnen industrie- of bedrijfsterreinen te koop aanbieden. Als u deze wilt kopen, moet u zich aan regels houden. Deze regels staan in het omgevingsplan en het beeldkwaliteitsplan. De gemeente houdt hier rekening mee bij het te koop aanbieden van bedrijfsterreinen. Een beeldkwaliteitsplan gaat over hoe een gebied eruit komt te zien. Zo staat bijvoorbeeld de inrichting van wegen en groen beschreven.

  Voorwaarden

  De voorwaarden voor het kopen van een industrie- of bedrijfsterrein van de gemeente zijn onder andere:

  • De gemeente keurt uw bedrijfsplan goed.

  Kosten

  De bouwgrond wordt verkocht middels vastgestelde marktconform prijzen. Bij de uitgifte van  De bouwgrond wordt bouwrijp opgeleverd. De levering van bouwrijpe grond is belast met omzetbelasting (btw).De aankoopkosten en de bijbehorende kosten voor het verwerven van de eigendom van de bouwgrond zijn voor rekening van de koper. De eigendomsoverdracht en de levering van de grond vindt bij notariële akte plaats.

  Let op

  Bij  grondverkopen is de gemeente gehouden aan het gelijkheidsbeginsel, zoals bepaald in het Didam arrest.

  Aanpak

  Zo geeft u aan dat u een industrie- of bedrijfsterrein wilt kopen:

  • U neemt contact op met de gemeente.
  • U geeft onder andere door:
   • een bedrijfsplan
   • hoe u de grond wilt gebruiken

  Bezwaar en beroep

  Bij de uitgifte van bouwgrond gaat het om een verkoopovereenkomst. U kunt daarom geen bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente.

  Contactgegevens bedrijfscontactfunctionaris voor MKB – bedrijven, Retail en Detailhandel: bedrijven@gemeente-steenbergen.nl

  Adressen

  College van Burgemeester en Wethouders

  Buiten de Veste 1

  4652 GA Steenbergen

  Postbus 6

  4650 AA Steenbergen

  tel: 14 0167

  fax: (0031) 0167-543499

  info@gemeente-steenbergen.nl