Inzameling bedrijfsafval

Product informatie

  Inleiding

  Afval van bedrijven moet gescheiden ingeleverd worden. U regelt dit zelf of u laat het doen door een erkende afvalinzamelaar of -verwerker.

  Omschrijving

  Bedrijven en instellingen moeten zelf hun afvalverwerking regelen. Zo kunt u het bedrijfsafval laten ophalen door een regionaal of particulier inzamelbedrijf.

  De gemeente zamelt ook geen Kantoor-, winkel- en dienstenafval in. Dit klein bedrijfsafval is afval dat geen productie- of slachtafval is. Het gaat bijvoorbeeld om afval van kantoren of kantines.

  Aanpak

  U vindt de voorwaarden voor het scheiden van bedrijfsafval in:

  Meenemen

  Zo levert u zelf bedrijfsafval in dat lijkt op huishoudelijk afval:

  • U brengt het naar een afvalbrengstation of milieustraat in uw gemeente. Of u laat het ophalen door de gemeente.
  • De gemeente is niet verplicht dit bedrijfsafval te accepteren.
  • Als de gemeente het bedrijfsafval accepteert, dan betaalt u hiervoor reinigingsrecht.