Kadastrale gegevens opvragen

Product informatie

  Inleiding

  Het Kadaster houdt allerlei gegevens bij van alle gebouwen en stukken grond in Nederland. Bijvoorbeeld wie de eigenaar is, waar de erfgrens ligt en of er kabels in de grond liggen. U bekijkt deze gegevens op de website van het Kadaster.

  Omschrijving

  Het Kadaster houdt gegevens bij van verschillende soorten onroerende goederen, zoals:

  • vastgoed (grond en gebouwen)
  • schepen
  • luchtvaartuigen
  • kabels en leidingen onder de grond

  U kunt bij het Kadaster onder andere de gegevens van een gebouw of stuk grond opvragen. Zo kunt u nakijken:

  • wie de rechthebbende is (bijvoorbeeld eigenaar of erfpachter)
  • wat de aard van het perceel is (bijvoorbeeld huis met tuin of weiland)
  • wat de oppervlakte van het perceel is en hoe dat eruit ziet (bijvoorbeeld een kaart of plattegrond)

  Wilt u weten welk bestemmingsplan er voor uw wijk geldt? Kijk dan op de site van de gemeente of op Ruimtelijkeplannen.nl.

  Kosten

  Als u informatie opvraagt bij het Kadaster, dan betaald u daar meestal een vergoeding voor. U kunt kosteloos eigendomsinformatie van uw eigen perceel inzien. Ga daarvoor naar https://mijn.overheid.nl/

  Aanpak

  Zo vraagt u kadastrale gegevens op:

  • U kiest het juiste product op Kadaster.nl.
  • U vult de gevraagde gegevens in.
  • U betaalt meteen online via iDEAL.