Klacht over discriminatie melden

Product informatie

  Inleiding

  Bent u slachtoffer of getuige van discriminatie of wordt u beschuldigd van discriminerend gedrag? Neem dan contact op met het steunpunt discriminatie van RADAR. RADAR is het onafhankelijke bureau voor gelijke behandeling en tegen discriminatie. 

  Omschrijving

  Discriminatie is het ongelijk behandelen van mensen op basis van persoonlijke kenmerken die er in die situatie niet toe doen. Bijvoorbeeld als mensen geen baan krijgen vanwege hun afkomst, worden uitgescholden omdat ze homo, lesbienne of een transgender persoon zijn, vanwege hun beperking geen toegang hebben tot een winkel of geweigerd worden bij een discotheek vanwege hun huidskleur.

  Bent u slachtoffer of getuige van discriminatie of wordt u beschuldigd van discriminerend gedrag? Neem dan contact op met het steunpunt discriminatie van RADAR. Medewerkers van RADAR luisteren naar uw verhaal, geven informatie en bieden ondersteuning bij mogelijke vervolgstappen. Ook als u twijfelt of er sprake is van discriminatie, kunt u RADAR benaderen.

  Voorwaarden

  U kunt een klacht over discriminatie indienen als u slachtoffer of getuige geweest bent van discriminatie. U kunt ieder soort discriminatie melden.

  Aanpak

  Uw discriminatieklacht doorgeven kan op de volgende manieren:

  • Website: www.radar.nl
  • E-mail: info@radar.nl
  • Schriftelijk: Postbus 1812, 3000 BV Rotterdam
  • Telefonisch: 013 820 0212
  • Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 06 21968889
  • App: ‘Discriminatiemelder’ (gratis in Playstore en IOS)
  • Facebook: www.facebook.com/adbRADAR
  • Twitter: @adbRADAR

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.;
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt.
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.