Klacht over discriminatie melden

Product informatie

  Inleiding

  Heeft u een klacht over discriminatie? Dan kunt u dit melden via de website Discriminatie.nl.

  Omschrijving

  Discriminatie is het maken van onderscheid op basis van bijvoorbeeld godsdienst, geslacht of ras. Dit is niet toegestaan.

  De gemeente moet ervoor zorgen dat u klachten over discriminatie kunt melden. De gemeente heeft dit geregeld via Discriminatie.nl. Een antidiscriminatiebureau bij in de buurt neemt uw klacht dan in behandeling. U krijgt advies en hulp bij de afwikkeling van uw klacht.

  Aanpak

  De voorwaarden voor het melden van een klacht over discriminatie zijn onder andere:

  • U bent slachtoffer of getuige geweest van discriminatie.
  • U kunt ieder soort discriminatie melden.

  Meenemen

  Zo meldt u een klacht over discriminatie:

  • U neemt contact op met een antidiscriminatiebureau bij u in de buurt via Discriminatie.nl.
  • U geeft onder andere door:
   • of u slachtoffer of getuige bent geweest van discriminatie
   • om wat voor discriminatie het ging
   • waar en wanneer de discriminatie plaatsvond
   • welke andere personen hierbij betrokken waren

  Gegevensverwerking

  Het antidiscriminatiebureau vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of het maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet het antidiscriminatiebureau zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet het voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Het antidiscriminatiebureau:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die het nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.