Klacht over discriminatie melden

Product informatie

  Inleiding

  Bent u slachtoffer of getuige van discriminatie of wordt u beschuldigd van discriminerend gedrag? Neem dan contact op met het steunpunt discriminatie van RADAR. RADAR is het onafhankelijke bureau voor gelijke behandeling en tegen discriminatie. 

  Omschrijving

  Discriminatie is het ongelijk behandelen van mensen op basis van persoonlijke kenmerken die er in die situatie niet toe doen. Bijvoorbeeld als mensen geen baan krijgen vanwege hun afkomst, worden uitgescholden omdat ze homo, lesbienne of een transgender persoon zijn, vanwege hun beperking geen toegang hebben tot een winkel of geweigerd worden bij een discotheek vanwege hun huidskleur.

  Bent u slachtoffer of getuige van discriminatie of wordt u beschuldigd van discriminerend gedrag? Neem dan contact op met het steunpunt discriminatie van RADAR. Medewerkers van RADAR luisteren naar uw verhaal, geven informatie en bieden ondersteuning bij mogelijke vervolgstappen. Ook als u twijfelt of er sprake is van discriminatie, kunt u RADAR benaderen.

  Voorwaarden

  U kunt een klacht over discriminatie indienen als u slachtoffer of getuige geweest bent van discriminatie. U kunt ieder soort discriminatie melden.

  Aanpak

  Uw discriminatieklacht doorgeven kan op de volgende manieren:

  • Website: www.radar.nl
  • E-mail: info@radar.nl
  • Schriftelijk: Postbus 1812, 3000 BV Rotterdam
  • Telefonisch: 013 820 0212
  • Bel of stuur een WhatsApp-bericht naar 06 21968889
  • App: ‘Discriminatiemelder’ (gratis in Playstore en IOS)
  • Facebook: www.facebook.com/adbRADAR
  • Twitter: @adbRADAR

  Gegevensverwerking

  Als u een melding doet, heeft het antidiscriminatiebureau uw persoonsgegevens nodig. Het antidiscriminatiebureau behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe het antidiscriminatiebureau met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar het antidiscriminatiebureau om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw melding.
  • Het antidiscriminatiebureau registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • Het antidiscriminatiebureau gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt het antidiscriminatiebureau u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.