Kleine kansspelen

Product informatie

  Inleiding

  Wilt u kleine kansspelen organiseren? Meld dit dan bij ons. Kleine kansspelen zijn bijvoorbeeld een bingo, vogelpiekspel en het rad van avontuur.

  Omschrijving

  U kunt kleine kansspelen organiseren

  Kleine kansspelen zijn bijvoorbeeld een bingo, vogelpiekspel en het rad van avontuur.

  Voorwaarden

  Er zijn voorwaarden waaraan u moet voldoen om een kansspel te organiseren

  Dit zijn de voorwaarden:

  • Uw organisatie bestaat minimaal 3 jaar.
  • Uw organisatie doet haar best om een doel te halen. Dit doel staat beschreven in de regels van de organisatie. Deze regels noemen we de statuten. Dit doel mag niet ‘het organiseren van kleine kansspelen’ zijn.
  • U organiseert het kansspel voor een afgesproken doel.
  • Het prijzenpakket is maximaal € 400,- per spelronde. En maximaal €1.550 per bijeenkomst.

  Contact

  Dit is ons postadres:

  Postbus 6

  4650 AA Steenbergen

  U bereikt ons op telefoonnummer: 14 0167

  U bereikt ons via de mail op e-mailadres info@gemeente-steenbergen.nl

  Aanpak

  U doet uw melding voor een kansspel online

  Hiervoor gebruikt u de groene knop ‘Melding Bingo of ander klein kansspel’. Doe dit 2 weken voordat het kansspel is.

  Adressen

  Gemeente Steenbergen

  Buiten de Veste 1

  4652 GA Steenbergen

  Postbus 6

  4650 AA Steenbergen

  14 0167

  info@gemeente-steenbergen.nl

  Gegevensverwerking

  De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.