Leerplicht

Product informatie

  Inleiding

  Kinderen zijn volledig leerplichtig vanaf vijf jaar tot en met het schooljaar waarin het kind zestien jaar wordt of na het twaalfde schooljaar. Daarna volgt de kwalificatieplicht die geldt tot 18 jaar of tot het moment dat de startkwalificatie is gehaald.

  Omschrijving

  Kinderen zijn volledig leerplichtig vanaf vijf jaar tot en met het schooljaar waarin het kind zestien jaar wordt of na het twaalfde schooljaar. Daarna volgt de kwalificatieplicht die geldt tot 18 jaar of tot het moment dat de startkwalificatie is gehaald. De startkwalificatie is een havo- of vwo-diploma of minimaal mbo-2 diploma. De kwalificatieplicht kan bestaan uit volledig dagonderwijs of het onderwijs kan worden beperkt tot één dag in de week, gecombineerd met werk.

  Is uw kind leerplichtig? Uw kind moet op de voorgeschreven tijden de school bezoeken.

  Wilt u meer informatie, bezoek dan de Website Regionaal Bureau Leren

  Gegevensverwerking

  De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.

  Meer informatie