Ongewoon voorval melden

Product informatie

  Inleiding

  Ongewone voorvallen zijn incidenten in een bedrijf waarbij milieuschade ontstaat of kan ontstaan. Of incidenten met andere ernstige gevolgen voor de omgeving. U meldt het voorval zo snel mogelijk aan de gemeente.

  Omschrijving

  Er kunnen ongewone voorvallen in uw bedrijf gebeuren. Dit zijn incidenten die ernstige gevolgen voor de omgeving hebben of kunnen hebben. Denk aan branden, explosies, ongevallen of storingen, met als gevolg bijvoorbeeld:

  • milieuschade
  • schade aan wegen of bruggen
  • schade aan een monumentaal pand
  • geluidsoverlast
  • geuroverlast

  Neem meteen maatregelen om de negatieve gevolgen voor de omgeving te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Ook kijkt u hoe u herhaling kunt voorkomen.

  Door het voorval te melden kan de gemeente:

  • de mogelijke gevolgen voor de omgeving snel in kaart brengen en beperken
  • beter inzicht krijgen in de processen en installaties binnen bedrijven

  Voorwaarden

  U meldt het ongewone voorval als:

  • het om een incident gaat dat afwijkt van het normale bedrijfsproces
  • het incident negatieve gevolgen kan hebben voor de omgeving, zoals milieuschade
  • die gevolgen voor de omgeving behoorlijk groot zijn

  Aanpak

  Zo meldt u het ongewone voorval:

  • U neemt zo snel mogelijk contact op met de gemeente.
  • U geeft door:
   • de oorzaak en omstandigheden van het voorval
   • welke stoffen er zijn vrijgekomen
   • gegevens die belangrijk zijn om de gevolgen voor de omgeving te kunnen beoordelen
   • maatregelen om de gevolgen voor de omgeving te voorkomen, beperken of ongedaan te maken
   • maatregelen om herhaling van het voorval te voorkomen