Ongewoon voorval melden

Product informatie

  Inleiding

  Ongewone voorvallen zijn incidenten in een bedrijf waarbij milieuschade ontstaat of kan ontstaan. U meldt het voorval zo snel mogelijk aan de gemeente.

  Omschrijving

  Er kunnen ongewone voorvallen in uw bedrijf gebeuren. Dit zijn incidenten waarbij schade aan het milieu ontstaat of kan ontstaan. Bijvoorbeeld branden, explosies, ongevallen of storingen.

  U neemt meteen maatregelen om de gevolgen voor het milieu te voorkomen of zo klein mogelijk te houden. Ook kijkt u hoe u herhaling kunt voorkomen.

  Door het voorval te melden kan de gemeente:

  • mogelijke gevolgen voor de omgeving snel in kaart brengen en beperken
  • inzicht krijgen in de processen en installaties binnen bedrijven

  Voorwaarden

  U meldt het ongewone voorval als:

  • er milieuschade is of kan ontstaan en:
   • de gemeente u eerder een omgevingsvergunning milieu heeft verleend voor uw bedrijf of
   • u bij de gemeente eerder een milieumelding heeft gedaan van het oprichten of veranderen van uw bedrijf

  Aanpak

  Zo meldt u het ongewone voorval:

  • U neemt zo snel mogelijk contact op met de gemeente.
  • U geeft door:
   • de oorzaak en omstandigheden van het voorval
   • welke stoffen er zijn vrijgekomen
   • gegevens die belangrijk zijn om de milieugevolgen te kunnen beoordelen
   • maatregelen om de milieugevolgen te voorkomen, beperken of ongedaan te maken
   • maatregelen om herhaling van het voorval te voorkomen