Petitie indienen

Product informatie

  Inleiding

  Wilt u een onderwerp onder de aandacht van de gemeente brengen? Dien een petitie in bij de gemeente.

  Omschrijving

  Met een petitie laat u de gemeente weten dat er een probleem is. Of dat u het ergens niet mee eens bent. Iedereen mag een petitie indienen.

  Wetgeving

  Voorwaarden

  U geeft aan waar u tegenaan loopt met een heldere onderbouwing.

  U verzamelt handtekeningen van mensen die het met u eens zijn. Zo laat u zien hoeveel mensen dit belangrijk vinden. U heeft geen minimum aantal handtekeningen nodig voordat u de petitie indient.

  Via de website Petities.nl kunt u online een petitie starten.

  Let op

  Soms gebeurt er uiteindelijk niets met uw petitie. Dit ligt dan aan de wetgeving, beleidskaders of andere afspraken.

  Contact

  griffie@gemeente-steenbergen.nl voor petities gericht aan de gemeenteraad.

  Aanpak

  Zo dient u uw petitie in:

  • U beschrijft waar u tegenaan loopt met een duidelijke onderbouwing.
  • U verzamelt handtekeningen van mensen die het met u eens zijn.
  • U biedt uw petitie aan. Afhankelijk van waar u tegenaan loopt, kan dit aan de burgemeester, een wethouder, het gehele college of de gemeenteraad zijn.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt.
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.