Radicalisering en extremisme melden

Product informatie

  Inleiding

  Denkt u dat iemand in uw omgeving radicaliseert? Bijvoorbeeld door het uiten van extreme ideeën of plannen om uit te reizen naar strijdgebieden? Dan kunt u dit melden bij de gemeente.

  Omschrijving

  Personen die radicaliseren keren zich af van de maatschappij. Zij kunnen afwijkend en extreem gedrag laten zien. Hiermee willen ze een bepaald doel bereiken. Deze personen kunnen bijvoorbeeld:

  • extreme (links- rechts of religieuze) ideeën plaatsen op sociale media
  • plannen maken om naar strijdgebieden zoals Syrië af te reizen
  • plannen maken om in Nederland acties te ondernemen
  • (bereidheid om) geweld gebruiken

  Merkt u dat iemand in uw omgeving radicaliseert? Of heeft u overlast van deze persoon? Dan kunt u dit melden bij de gemeente. U kunt de gemeente ook om advies vragen.

  Voorwaarden

  De voorwaarden voor het melden van radicalisering zijn onder andere:

  • U merkt dat iemand in uw omgeving geradicaliseerd is of dreigt te radicaliseren en er een extreem gedachten goed op nahoud.
  • U kunt ieder soort van radicalisering en extremisme melden.

  Aanpak

  Als radicalisering of extremisme leidt tot strafbare feiten zoals geweld, dan meldt u dit bij de politie of anoniem via Meld Misdaad Anoniem.

  Zo meldt u radicalisering:

  • U neemt contact op met de gemeente.
  • U geeft onder andere door:
   • de naam van de persoon die radicaliseert
   • het gedrag van die persoon waardoor u dit vermoedt
   • eventuele onderbouwing van de situatie zoals uitingen op sociale media

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.