Reageren op plan wegdoen cultuurvoorwerpen van de gemeente

Product informatie

  Inleiding

  Soms wil de gemeente cultuurvoorwerpen wegdoen. Bent u het hier niet mee eens? Laat de gemeente dan weten hoe u erover denkt.

  Omschrijving

  De gemeente kan cultuurgoed afstoten, bijvoorbeeld door het te verkopen. Cultuurgoed is bijvoorbeeld een schilderij, een archeologische vondst of een verzameling antieke munten. De gemeente maakt dit bekend in het gemeenteblad. Als u het niet met het plan eens bent, kunt u een zienswijze indienen. Dat betekent dat u de gemeente laat weten wat u ervan vindt.

  Wetgeving

  Voorwaarden

  De voorwaarden om een zienswijze op afstoten cultuurgoed of verzameling in te dienen zijn:

  • U dient uw zienswijze in binnen 6 weken nadat de gemeente het plan bekendmaakte.

  Aanpak

  Zo dient u uw zienswijze in bij de gemeente.

  U geeft door:

  • op welke datum de gemeente bekendmaakte dat zij dit cultuurgoed wil afstoten
  • om welk voorwerp of welke verzameling het gaat
  • waarom het voorwerp of de verzameling belangrijk is voor Nederland.

  Als de gemeente het belang inziet van uw zienswijze, dan vraagt zij advies aan een onafhankelijke commissie. Vindt de commissie ook dat het object of de verzameling belangrijk is? Dan geeft de gemeente dat door aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dit doet de gemeente uiterlijk 13 weken voor de verkoop.