Reclamebelasting

Product informatie

  Inleiding

  Heeft u reclame langs de weg geplaatst? Misschien moet u reclamebelasting betalen. De gemeente stuurt u een belastingaanslag.

  Omschrijving

  De gemeente kan reclamebelasting heffen als u reclame langs de weg plaatst.

  Belangrijk om te weten:

  • de gemeente maakt geen onderscheid tussen particuliere en openbare grond
  • u heeft meestal ook een omgevingsvergunning nodig om reclame aan te brengen aan een pand.

  Aanpak

  U moet belasting betalen als u een openbare aankondiging heeft. Ook als u voor iemand anders een aankondiging aanbrengt, moet u belasting betalen.

  De voorwaarden voor het betalen van reclamebelasting zijn:

  • De reclame is vanaf de openbare weg zichtbaar. Bijvoorbeeld: reclame aan de gevel van een café of een billboard langs de snelweg.

  Kosten

  Bedrag is bebaseerd op de WOZ-waarde:

  • minder dan € 200.000,00: € 500,00
  • € 200.000,00 - € 400.000,00: € 650,00
  • € 400.000,00 - € 600.000,00: € 800,00
  • € 600.000,00 of meer: € 950,00

   

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de reclamebelasting. Dit moet u binnen 6 weken doen.