Referendum aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  Zijn u en andere inwoners het niet eens met een (te nemen) besluit van de gemeente? Dan kunt u de gemeente vragen om een referendum te houden.

  Omschrijving

  Bij een referendum stemt u over een (te nemen) besluit van de gemeente. Bijvoorbeeld of de bouw van een groot winkelcentrum mag doorgaan. U kunt een referendum aanvragen als u genoeg handtekeningen van anderen heeft. Daarmee laat u zien dat meer mensen over dit onderwerp willen stemmen.

  De uitslag van het referendum is een advies. De gemeente is niet verplicht om de uitslag te volgen.

  Aanpak

  De voorwaarden voor het aanvragen van een referendum zijn onder andere:

  • U mag stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen.
  • Er is nog geen referendum geweest over dit onderwerp.
  • Het referendum gaat over een besluit van de gemeente.
  • Het referendum gaat niet over:
   • een besluit als gevolg van landelijke of internationale wet- en regelgeving
   • gemeentelijke belastingen en begrotingen
   • individuele kwesties, zoals bijvoorbeeld benoemingen
   • kwesties inzake bezwaar- en beroepsprocedures
   • kwesties over de toepassing van een verordening
   • besluiten waarvan de inwerkingtreding of uitvoering niet kan worden uitgesteld vanwege daarmee gemoeide spoedeisende gemeentelijke belangen

  Termijn

  Na het indienen van het verzoek, met geldige handtekeningen, wordt uiterlijk binnen twee maanden door de gemeenteraad besloten of het inleidend verzoek wordt aangenomen.

  Contact

  griffie@gemeente-steenbergen.nl

  Meenemen

  Zo vraagt u een referendum aan:

  • U doet eerst een inleidend verzoek bij de gemeenteraad.
  • In het inleidend verzoek staat:
   • over welk besluit het gaat
   • de handtekening, adresgegevens en leeftijd van iedereen die het referendum steunt
  • De gemeenterad beoordeelt de aanvraag.
  • U doet een definitief verzoek.

  Bezwaar en beroep

  Tegen het besluit van de raad kan geen bezwaar of beroep worden aangetekend.