Slecht verhuurderschap melden

Product informatie

  Inleiding

  U kunt slecht gedrag van een verhuurder melden bij de gemeente. Bijvoorbeeld als een verhuurder u bedreigt, u geen schriftelijk huurcontract geeft of de te betalen extra servicekosten niet toelicht.

  Omschrijving

  U kunt slecht gedrag van een verhuurder (of van een verhuurbemiddelaar) melden bij de gemeente. Bij slecht gedrag kunt u denken aan:

  • het niet of onvoldoende hanteren van een heldere en transparante selectieprocedure
  • het niet of onvoldoende hanteren van objectieve selectiecriteria bij het openbaar aanbieden van de woon- of verblijfsruimte
  • het onvoldoende of niet motiveren van de keuze voor de gekozen huurder aan de afgewezen kandidaat-huurders.
  • bedreiging
  • u heeft geen schriftelijk huurcontract gekregen
  • u heeft geen schriftelijke informatie gekregen over:
   • rechten en plichten van huurder én verhuurder
   • contractinformatie van de verhuurder
   • als er servicekosten zijn: een jaarlijkse toelichting op de servicekosten
  • te hoge waarborgsom (meer dan 2 keer de maandelijkse huurprijs)
  • te hoge servicekosten

  Komt u uit een ander EU-land, en werkt u tijdelijk in Nederland? Meld het bij de gemeente als:

  • de huurovereenkomst en het arbeidscontract 1 document zijn. Dit geldt voor contracten die zijn afgesloten na 1 juli 2023.
  • alle schriftelijke informatie die bij het huurcontract hoort, is geschreven in een taal die u als arbeidsmigrant niet begrijpt.

  Aanpak

  Neem contact op met de gemeente om misstanden te melden.

  Dit kan via de website of via de BuitenBeter app/of de MijnGemeente app.

  Misstanden kunt u ook anoniem melden. Houd er dan wel rekening mee dat de gemeente dan geen contact met u kan opnemen. De gemeente kan dan bijvoorbeeld geen vragen aan u stellen over de misstanden. Ook kan de gemeente u dan niet in contact brengen met organisaties die u beter kunnen helpen, zoals de huurcommissie.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt.
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.