Uitstalling plaatsen bij een bedrijf

Product informatie

  Inleiding

  Wilt u een uitstalling bij uw bedrijf plaatsen? Vraag dan om toestemming bij de gemeente.

  Omschrijving

  Ondernemers kunnen een uitstalling plaatsen bij hun winkel. In uw uitstalling mag u producten uitstallen die in de winkel ook verkocht worden. Een fietsenhandelaar kan bijvoorbeeld fietsen buiten uitstallen. Voor het gebruiken (plaatsen op) gemeentegrond moet u huur betalen. Directe verkoop vanuit de uitstalling is niet toegestaan.

  Het uitstallen is, onder bepaalde voorwaarden, zonder toestemming mogelijk.

  Onder tabblad wetgeving onder onderdeel B, artikel 2 treft u de nadere regels aan die gelden voor uitstallingen.

   

   

  Aanpak

  De voorwaarden voor het plaatsen van een uitstalling zijn onder andere:

  • U veroorzaakt geen overlast voor omwonenden, voetgangers en ander verkeer.
  • De plaatsing sluit aan bij de bepalingen in het bestemmingsplan.
  • De uitstalling is niet groter dan de afmetingen waarvoor u toestemming heeft gekregen.

  Termijn

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

  Meenemen

  Kunt u niet voldoen aan de voorwaarden uit de nadere regels, neem dan contact met ons op.

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Adressen

  Gemeente Steenbergen

  Buiten de Veste 1

  4652 GA Steenbergen

  Postbus 6

  Buiten de Veste 1

  4650 AA Steenbergen

  14 0167

  info@gemeente-steenbergen.nl

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.