Verblijfsvergunning aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  U heeft een verblijfsvergunning nodig als u langer dan 90 dagen in Nederland wilt blijven. Behalve als u de nationaliteit heeft van 1 van deze Europese landen of Zwitserland. Vraag een verblijfsvergunning aan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

  Omschrijving

  Dit product is voor u van toepassing wanneer u langer dan drie maanden in Nederland wilt verblijven. U wilt bijvoorbeeld bij uw familie in Nederland wonen of u wilt werken of studeren in Nederland. U heeft altijd een verblijfsvergunning nodig als u langer dan drie maanden in Nederland wilt verblijven.

  Dit product is niet bestemd voor EU- en EER-onderdanen en Zwitsers die in Nederland (willen) verblijven. Als u tot deze groep behoort, hebt u geen verblijfsvergunning nodig, maar wel een 'bewijs van rechtmatig verblijf'. Dat geldt ook voor uw familieleden (in rechte lijn). Het bewijs van rechtmatig verblijf is een pasje waarmee u kunt aantonen dat u in Nederland mag blijven.

  Verblijven in Nederland: de regels in hoofdlijnen

  Als u in Nederland wilt verblijven, doen zich verschillende mogelijkheden voor:

  1. U wilt een bezoek afleggen dat korter dan drie maanden duurt. Dan hebt u een geldig reisdocument (bijvoorbeeld een paspoort) nodig en in veel gevallen een visum. Een visum vraagt u aan bij de Nederlandse ambassade of het consulaat in het land waar u woont. Een geldig paspoort is altijd een vereiste. Niet iedereen heeft een visum nodig: onderdanen van landen van de Europese Unie bijvoorbeeld kunnen volstaan met hun paspoort.
  2. U wilt langer dan drie maanden in Nederland verblijven (en u behoort niet tot de groep die hierboven genoemd is); dan hebt u altijd een verblijfsvergunning nodig. Bovendien hebt u in de meeste gevallen een speciaal visum nodig om Nederland in te reizen. Dat visum heet een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV). Sommige landen zijn vrijgesteld van de MVV-plicht. Na binnenkomst in Nederland kunnen zij direct een verblijfsvergunning aanvragen.
  3. U hebt de nationaliteit van een EU-lidstaat, een EER-lidstaat of van Zwitserland. Dan kunt u in plaats van een verblijfsvergunning een 'bewijs van rechtmatig verblijf' aanvragen.

  In alle gevallen moet u aan diverse eisen voldoen. Voor lang verblijf moet u ook een aantal documenten kunnen tonen. De Nederlandse overheid gaat na of u aan de eisen voldoet en over de juiste documenten beschikt.

  De verantwoordelijkheid voor de verkrijging van een vergunning berust bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Wendt u zich voor nadere informatie tot het IND-loket in uw omgeving. Op de website van de IND vindt u de adressen.  U kunt ook bellen naar de IND: 088-043 04 30.

  Voorwaarden

  U heeft geen verblijfsvergunning nodig als u aan 1 van deze voorwaarden voldoet:

  • U heeft de nationaliteit van 1 van deze Europese landen.
  • U heeft de Zwitserse nationaliteit.
  • U blijft korter dan 90 dagen in Nederland.

  De voorwaarden om een verblijfsvergunning aan te vragen zijn onder andere:

  • U heeft een geldig paspoort of ander reisdocument.
  • U geeft eerlijk aan of u ooit een misdrijf of strafbaar feit heeft gepleegd.
  • U heeft een speciaal visum nodig. Dat heet een machtiging van voorlopig verblijf (mvv). Behalve als u uit 1 van deze landen komt:
   • Australië
   • Canada
   • Japan
   • Nieuw-Zeeland
   • de Verenigde Staten
   • Zuid-Korea
   • Monaco
   • Vaticaanstad

  Let op

  Heeft u een Brits paspoort en woont u in Nederland? Houd rekening met de Brexit. Kijk voor meer informatie op IND.nl.

  De meeste vluchtelingen uit Oekraïne hebben geen verblijfsvergunning nodig. Lees de regels voor vluchtelingen uit Oekraïne op IND.nl.

  Aanpak

  U heeft onder andere het volgende nodig:

  • Een geldig identiteitsbewijs: dit is vaak het reisdocument of ander document waarin uw nationaliteit staat.
  • Bent u geboren in het buitenland: een akte van geboorte. Afhankelijk van het land van geboorte kan het nodig zijn dat de akte is gelegaliseerd.
  • Indien van toepassing: een huwelijksakte, een echtscheidingsakte of een akte als bewijs dat het huwelijk door overlijden is ontbonden.

  De IND vraagt soms ook naar een bewijs dat u een woning in Nederland heeft. Dit bewijs kan zijn: een huurcontract, eigendomsbewijs of een verklaring van de hoofdbewoner van het pand.

  Adressen

  Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)

  088 043 04 30

  De IND is geopend op werkdagen (maandag tot en met vrijdag).

  Veel vragen worden al beantwoord op de website van de IND. Als u er daar niet uitkomt, kunt u uw vraag stellen via Twitter (@IND_NL), het e-mailformulier of telefonisch. Ook kunt u langskomen bij 1 van de kantoren van de IND.