Vergaderstukken gemeenteraad inzien

Product informatie

    Inleiding

    Vergaderstukken van de gemeenteraad, zoals agenda’s en verslagen van vergaderingen, bekijkt u op het gemeentehuis of via internet.

    Omschrijving

    Iedereen kan in principe vergaderstukken van de gemeenteraad inzien. Dit zijn bijvoorbeeld de agenda's en de verslagen van de vergaderingen.

    Voor iedere openbare raads- en commissievergadering worden de stukken op het raadsinformatiesysteem gepubliceerd. Raadsvoorstellen en raadsbesluiten, besluitenlijsten en ingediende moties en amendementen worden gepubliceerd op de website www.raadsteenbergen.nl.