Vergaderstukken gemeenteraad inzien

Product informatie

  Inleiding

  Vergaderstukken van de gemeenteraad, zoals agenda’s en verslagen van vergaderingen, bekijkt u op het gemeentehuis of via internet.

  Omschrijving

  Iedereen kan in principe vergaderstukken van de gemeenteraad inzien. Dit zijn bijvoorbeeld de agenda's en de verslagen van de vergaderingen.

  Voor iedere openbare raads- en commissievergadering worden de stukken op het raadsinformatiesysteem gepubliceerd. Raadsvoorstellen en raadsbesluiten, besluitenlijsten en ingediende moties en amendementen worden gepubliceerd op de website www.raadsteenbergen.nl.

  Adressen

  Raadsgriffier

  Buiten de Veste 1

  4652 GA Steenbergen

  Postbus Postbus 6

  4650 AA Steenbergen

  14 0167

  0167-543499

  info@gemeente-steenbergen.nl