Verslag energie-audit indienen

Product informatie

  Inleiding

  Als u een groot bedrijf heeft, dan moet u eens in de 4 jaar een energie-audit (laten) uitvoeren. Het verslag hiervan dient u in bij het eLoket van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO).

  Omschrijving

  Een energie-audit is een onderzoek naar het energieverbruik van uw bedrijf. Bijvoorbeeld hoeveel energie uw gebouwen verbruiken. Ook bekijkt u hoe u energie kunt besparen en welke maatregelen u daarvoor moet nemen. Als u verplicht bent om een energie-audit uit te voeren, dan moet u dit ten minste elke 4 jaar doen.

  Voorwaarden

  Kijk op RVO.nl om te bepalen of u verplicht bent een energie-audit uit te voeren.

  De voorwaarden voor het uitvoeren van een energie-audit zijn onder andere:

  • Uw bedrijf heeft 250 werknemers of meer.
  • Uw bedrijf heeft een jaaromzet van € 50 miljoen of meer en een jaarlijks balanstotaal van meer dan € 43 miljoen.

  Aanpak

  U mag de audit uitbesteden aan een externe partij. U kunt de audit ook zelf doen. Zo voert u een energie-audit uit:

  • U doet onderzoek en maakt daarvan een verslag.
  • In dat verslag staat:
   • een schematisch overzicht van alle bestaande energiestromen, inclusief vervoer
   • een beschrijving van de belangrijkste factoren die met het energieverbruik te maken hebben
   • wat u de komende 4 jaar aan energie zou kunnen besparen
   • welke maatregelen u kunt nemen om energie te besparen

  Zo dient u het verslag in:

  • U dient het verslag in binnen 4 weken na de start van de audit.
  • Zorg dat u eHerkenning niveau 2+ heeft.
  • Log met de eHerkenning in bij het eLoket op RVO.nl.
  • Voeg het verslag toe.