Verzekering voor vrijwilligers en mantelzorgers

Product informatie

  Inleiding

  Veroorzaakt u schade tijdens uw werk als vrijwilliger of mantelzorger? Of is er een ongeluk gebeurd? Dan bent u verzekerd via de gemeente.

  Omschrijving

  De gemeente heeft een vrijwilligersverzekering afgesloten bij een grote verzekeraar. Hiermee zijn alle vrijwilligers binnen de gemeente verzekerd. U hoeft zich niet voor de verzekering aan te melden. U bent automatisch verzekerd als u:

  • mantelzorger bent. U bent mantelzorger als u regelmatig onbetaald voor een familielid of vriend zorgt.
  • vrijwilliger bent bij een officiële organisatie. U bent ook vrijwilliger als u een maatschappelijke stage doet, of meedoet met maatschappelijke diensttijd.

  Voorwaarden

  Dit zijn de voorwaarden voor een vrijwilligersverzekering via de gemeente:

  • U doet het vrijwilligerswerk of de mantelzorg in deze gemeente.
  • U doet het vrijwilligerswerk voor een non-profitorganisatie (bijvoorbeeld een sportvereniging, verzorgingstehuis of school).
  • U bent niet in dienst van de organisatie waarvoor u vrijwilligerswerk doet.
  • U krijgt geen vergoeding voor uw vrijwilligerswerk of de vergoeding die u ontvangt is gelijk aan of lager dan het bedrag dat volgens de Belastingdienst is vrijgesteld van belastingheffing.
  • Er is geen andere verzekering die de schade vergoedt.

  De vrijwilligersverzekering geldt niet voor de vrijwilligers van brandweer en politie. Voor deze groepen zijn er speciale regelingen.

  Aanpak

  Heeft u schade veroorzaakt of een ongeluk meegemaakt tijdens uw werk als vrijwilliger of mantelzorger?

  • Probeer de schade eerst te claimen bij uw eigen verzekering of bij de verzekering van de organisatie waar u vrijwilligerswerk doet.
  • Is er geen andere verzekering die de schade vergoedt? Meld dan de schade bij de gemeente via het schadeformulier
  • Stuur het formulier naar de gemeente.
  • De gemeente zorgt ervoor dat de claim bij de verzekeraar komt te liggen.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt.

  Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.