Vuurwerk opslaan of verkopen

Product informatie

  Inleiding

  Wilt u vuurwerk opslaan? Maak daarvan melding bij de gemeente via de Activiteitenbesluit Internetmodule (AIM). Wilt u vuurwerk verkopen? Dan heeft u misschien een verkoopvergunning nodig. Deze vraagt u aan bij de gemeente.

  Omschrijving

  U mag geen vuurwerk opslaan zonder toestemming. Wilt u minder dan 10.000 kilo consumentenvuurwerk opslaan? Doe dan een ‘Melding Vuurwerkbesluit’ bij de gemeente. Dit doet u via de Activiteitenbesluit Internetmodule (AIM). Consumentenvuurwerk is het vuurwerk dat inwoners tijdens oud en nieuw zelf afsteken.

  Wilt u meer dan 10.000 kilo consumentenvuurwerk opslaan? Vraag dan een omgevingsvergunning milieu aan bij de provincie via het Omgevingsloket online. Dit doet u ook als u professioneel vuurwerk wilt opslaan.

  U mag 3 dagen per jaar vuurwerk verkopen aan inwoners. Hiervoor gelden voorwaarden.

  Aanpak

  De voorwaarden voor de verkoop van vuurwerk zijn onder andere:

  • U verkoopt consumentenvuurwerk.
  • U verkoopt alleen vuurwerk op 29, 30 en 31 december. Als 1 van deze dagen een zondag is, mag u in plaats van die zondag vuurwerk verkopen op 28 december.
  • U verkoopt aan elke klant maximaal 25 kilo vuurwerk. Van vuurwerk dat zeer ongevaarlijk is en heel weinig lawaai geeft mag u meer verkopen.
  • U geeft elke klant aan wie u vuurwerk verkoopt:
   • een veiligheidsbril
   • een aansteeklont
   • instructies voor veilig gebruik
  • U verkoopt vuurwerk in een verkoopruimte, waarin een automatische sprinklerinstallatie en brandmelder aanwezig zijn.
  • U heeft in de verkoopruimte maximaal 500 kilo vuurwerk liggen.
  • U houdt zich aan de regels in het Vuurwerkbesluit.

  Kosten

  De kosten zijn in 2020 € 365,00.

  Termijn

  De gemeente besluit binnen 26 weken na ontvangst van uw aanvraag voor een omgevingsvergunning milieu. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

  De gemeente besluit binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag voor een verkoopvergunning. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

  Meenemen

  Zo doet u een ‘Melding Vuurwerkbesluit’ voor de opslag van maximaal 10.000 kilo vuurwerk:

  Zo vraagt u een omgevingsvergunning milieu aan voor de opslag van meer dan 10.000 kilo vuurwerk:

  • U doet de aanvraag bij de provincie via Online omgevingsloket. U heeft hiervoor eHerkenning nodig.
  • U geeft onder andere door:
   • wat voor soort vuurwerk u wilt opslaan
   • hoeveel vuurwerk u wilt opslaan
   • waar u het vuurwerk wilt opslaan
   • voor welke periode u het vuurwerk wilt opslaan

  Zo vraagt u een verkoopvergunning aan voor de verkoop van vuurwerk:

  • U neemt contact op met de gemeente.

  Bezwaar en beroep

  Omgevingsvergunning milieu:

  U geeft eerst uw mening over het ontwerpbesluit over uw aanvraag van een omgevingsvergunning milieu (zienswijze). Doe dit binnen 6 weken. Daarna kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Ook dan kunt u eventueel nog in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

  Melding:

  Tegen meldingen kunt u geen bezwaarschrift indienen.

  Verkoopvergunning:

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente over uw aanvraag voor een verkoopvergunning. Bent uw het daarna niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.

  Adressen

  Klant Contact Centrum (KCC)

  Buiten de Veste 1

  4652 GA Steenbergen

  Postbus 6

  4650 AA Steenbergen

  tel: 14 0167

  Fax: (0031) 0167-543499

  info@gemeente-steenbergen.nl

  Klantenbalie gemeentehuis

  Buiten de Veste 1

  4652 GA Steenbergen

  14 0167

  0167-543499

  info@gemeente-steenbergen.nl