Vuurwerk opslaan of verkopen

Product informatie

  Inleiding

  Wilt u vuurwerk opslaan? Doe een melding of vraag een vergunning aan via het Omgevingsloket. Wilt u vuurwerk verkopen? Dan heeft u een verkoopvergunning nodig. Deze vraagt u aan bij de gemeente.

  Omschrijving

  U mag geen vuurwerk opslaan zonder toestemming. Voor het opslaan van maximaal 10.000 kilo consumentenvuurwerk doet u een melding bij de gemeente. Consumentenvuurwerk is het vuurwerk dat inwoners tijdens oud en nieuw zelf afsteken.

  Wilt u meer dan 10.000 kilo consumentenvuurwerk opslaan? Of professioneel vuurwerk opslaan? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig.

  Voor het verkopen van vuurwerk heeft u een vergunning van de gemeente nodig.

  Voorwaarden

  De voorwaarden voor de verkoop van vuurwerk zijn onder andere:

  • U verkoopt consumentenvuurwerk.
  • U verkoopt alleen vuurwerk op 29, 30 en 31 december. Als 1 van deze dagen een zondag is, mag u in plaats van die zondag vuurwerk verkopen op 28 december. Categorie 1-vuurwerk mag u wel het hele jaar door verkopen.
  • U verkoopt per klant maximaal 25 kilo vuurwerk.
  • U geeft elke klant aan wie u vuurwerk verkoopt:
   • een veiligheidsbril
   • een aansteeklont
   • instructies voor veilig gebruik
  • U verkoopt vuurwerk in een verkoopruimte waarin een automatische sprinklerinstallatie en brandmelder aanwezig zijn.
  • Er ligt maximaal 500 kilo vuurwerk in de verkoopruimte.
  • U houdt zich aan de regels in het Vuurwerkbesluit.

  Kosten

  U betaalt € 391,70 voor de behandeling van een aanvraag (tarief 2024).

  Let op

  Heeft u in 2023 een melding gedaan of een vergunning aangevraagd? Dan gelden voor u mogelijk andere regels. 

  Termijn

  Een melding doet u minimaal 4 weken van tevoren. Een vergunning vraagt u minimaal 8 weken van tevoren aan. 

  De gemeente besluit binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag voor een vergunning. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

  Aanpak

  Zo doet u een melding of vraagt u een vergunning aan voor het opslaan of verkopen van vuurwerk:

  • Ga naar het Omgevingsloket. 
  • Doe de vergunningcheck. U ziet of u een melding moet doen of een vergunning nodig heeft. 
  • Log in met eHerkenning.
  • U geeft onder andere door:
   • wat voor soort vuurwerk u wilt opslaan
   • hoeveel vuurwerk u wilt opslaan
   • waar u het vuurwerk wilt opslaan
   • voor welke periode u het vuurwerk wilt opslaan

  Bezwaar en beroep

  Tegen meldingen kunt u geen bezwaarschrift indienen.

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing over uw aanvraag voor een vergunning. Bent uw het daarna niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.;
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt.
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.