Afvalpas

Product informatie

  Inleiding

  U heeft een afvalpas nodig. Op deze pagina leest u hierover.

  Omschrijving

  U heeft u een afvalpas nodig

  Met de afvalpas kunt u de ondergrondse containers in uw buurt openen. En u heeft met de pas toegang tot de milieustraat aan de Van Andelstraat 6 in Steenbergen. Deze afvalpas is van Saver. Dat is het bedrijf dat uw afval inzamelt en laat verwerken.

  De pas hoort bij uw woning

  Gaat u verhuizen? Dan laat u de pas achter in uw woning.

  Kosten

  De afvalpas is gratis

  Wilt u een nieuwe afvalpas aanvragen? Bijvoorbeeld omdat u uw pas kwijt bent? Of omdat uw pas kapot is? Neem dan contact op met Saver. Je bereikt hen op telefoonnummer 0165 59 77 77. Een nieuwe afvalpas kost €15,-. Uw oude pas wordt geblokkeerd.

  Let op

  Vanaf 1 januari 2024 gebruikt u de nieuwe Saverpas

  Heeft u geen Saverpas?  Neem dan contact op met Saver. U bereikt hen op telefoonnummer 0165 59 77 77.

  Contact

  Mail bij vragen over uw afvalpas naar Saver

  U stuurt een e-mail via info@saver.nl.

  Dit zijn de contactgegevens van Saver:

  Postbus 1032

  4700 BA Roosendaal

  U bereikt Saver op telefoonnummer: 0165 59 77 77.

  U bereikt Saver via de e-mail op e-mailadres info@saver.nl

  Saver is open op maandag tot en met vrijdag. Van 8.00 – 16.30 uur. Saver is gesloten op zaterdagen, zondagen en feestdagen.

  Aanpak

  U kunt de afvalpas zelf aanvragen

  Bent u de pas kwijt? Of is uw pas kapot? Dan vraagt u een nieuwe pas aan bij Saver. U bereikt hen op telefoonnummer 0165 59 77 77. U betaalt dan weer €15,-. Uw oude pas wordt geblokkeerd.

  Adressen

  Saver

  Postbus Postbus 1032

  4700 BA Roosendaal

  (0165) 597 777

  info@saver.nl

  Maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 16.30 uur

  Gesloten op zater-, zon- en feestdagen

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.