Afval inleveren (milieustraat)

Product informatie

  Inleiding

  Afval zoals grofvuil, huishoudelijke apparaten of chemisch afval brengt u naar de milieustraat of een afvalinzamelstation. U kunt ook een afspraak maken om het op te laten halen. Het grofvuil wordt met big bags tegen betaling opgehaald. Herbruikbare spullen in huis worden gratis aan huis opgehaald door De Kringloper, daarvoor belt u met de kringloper. Grof tuinafval kunt u brengen naar de milieustraat of wordt 2x per jaar gratis opgehaald.

  Omschrijving

  Wat breng je naar de milieustraat?

  De milieustraat is gevestigd aan de Van Andelstraat 6 in Steenbergen. Hier kan elke ingeschreven inwoner van de gemeente Steenbergen afval brengen, dit mag het volgende zijn:

  • tot 2 m3 per week: wit- en bruingoed (hieronder wordt verstaan koelapparatuur, wasmachines, tv’s, computers, elektrische apparaten, etc.), papier, textiel, metalen, grof huisvuil, snoeihout, glas, kunststofverpakkingsmateriaal, autobanden (max. 5 per jaar) en matrassen;
  • klein gevaarlijk afval van spaarlampen en batterijen tot gootsteenontstopper en verf (kga);
  • tot 0,5 m3 per week: bouw- en sloopafval. Hieronder wordt verstaan beton, puin, zand, bouw- en sloopafvalhout, gipsplaten, dakbedekkingsmateriaal, asfalt, glaswolafval en overig bouw- en sloopafval.
  • Voor het brengen van asbest en NT (Nieuwe Technologie) golfplaten gelden speciale regels. Meer hierover leest u in het product 'Asbest Verwijderen'.  

  Bedrijfsafval wordt niet geaccepteerd.

  Puin aanbieden op de Milieustraat

  Bouw- en sloopafval brengt u naar de milieustraat van de gemeente. Of u huurt een container bij een afvalinzamelingsbedrijf. meer informatie over het aanbieden van puin en de kosten hiervan kunt u lezen op de pagina bouw- en sloopafval inleveren.

  Big Bags

  Het grofvuil wordt met big bags tegen betaling opgehaald. Een big bag met een inhoud van 1 m3 kost € 30,00, een big bag met een inhoud van 2 m3 kost € 45,00. De big bags kunt u tijdens openingstijden met pinbetaling of gepast contant geld afhalen op de gemeentewerf, Van Andelstraat 8 in Steenbergen. Het ophalen van de big bags kunt u telefonisch aanmelden bij de gemeente met het telefoonnummer: 14 0167. Let op! Hierin kunt u geen steenpuin en grond in aanbieden. Dit kunt u brengen naar de milieustraat. Puin tegen betaling en grond tot 0,5 m3 gratis.

  Grof huishoudelijk afval

  Grof huishoudelijk afval is huishoudelijk afval dat door de afmetingen niet in restafvalcontainer of verzamelcontainer past, zoals niet-herbruikbaar meubilair en vloerbedekking. U kunt dit grof huishoudelijk afval gratis inleveren bij de Milieustraat.

  Herbruikbaar huisraad

  Niet alles is grofvuil. Bijvoorbeeld elektrische apparaten, wit- en bruingoed, zoals wasmachines, televisie, video- en computerapparatuur en alle afgedankte spullen uit huis en gebruiksvoorwerpen, afkomstig uit huishoudens, die voor hergebruik in aanmerking komen. Dit afval wordt gratis aan huis opgehaald door De Kringloper. U kunt daarvoor bellen met: 0165-521188. Ook mag u dit afgegeven bij de Milieustraat.

  Grof tuinafval

  Het grof tuinafval is groen afval dat niet in de gft-container past. Het grof tuinafval wordt twee keer per jaar gratis huis aan huis ingezameld op de derde woensdag in de maanden april en oktober. U moet het grof tuinafval aanmelden via het telefoonnummer 14 0167, uiterlijk vóór 12.00 uur op de derde dinsdag in april en/of oktober. 

  U kunt het grof tuinafval voor 07:30 uur op de inzameldag aanbieden in gebundelde pakketten van maximaal 1,5 meter lang en maximaal 25 kg zwaar. De stamdikte mag maximaal 10 cm bedragen. Dikkere stammen, takken, stobben en klein groenafval (in plastic zakken) worden niet meegenomen. De maximale hoeveelheid die u aan mag bieden is 1 m3.

  U kunt het grof tuinafval ook gratis inleveren bij de Milieustraat.

  Vetinzameling

  Door vetten ontstaan veel verstoppingen in het riool.  Wist u dat we van gebruikte (bak-)olie en frituurvet biobrandstof kunnen maken? U kunt uw frituurvet en resten bakolie deponeren in een speciaal daarvoor bestemde container op de milieustraat bij het KCA depot. Graag aanbieden in een lekvrije verpakking.

  Kosten

  U mag 1/2 m3 bouw- en sloopafval per week brengen naar de milieustraat. Dit is gratis. Enkel voor puin moet u betalen.

  • 1 emmer maximaal 10 liter: gratis
  • 1/8 m3 puin (225 kg): € 4,50
  • 1/4 m3 puin (450 kg): € 9,00
  • 1/2 m3 puin (900 kg): € 18,00

  Alleen pinnen is mogelijk

  Let op

  U heeft uw afvalpas nodig om toegang te krijgen tot de milieustraat.

  Uw persoonlijke afvalkalender vindt u in de app 'AfvalWijzer'. Ook krijgt u meldingen van (afwijkende) inzameldagen.

  Aanpak

  Bij een bezoek aan de milieustraat kan een identiteitsbewijs gevraagd worden. Als u afval met asbest inlevert, moet u het goed verpakken.

  Bekijk hoe u dit aanpakt in het product 'Asbest Verwijderen'

  Adressen

  Milieustraat

  Van Andelstraat 6

  4651 TA Steenbergen

  0167 543354

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt.
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.