Afval inleveren (milieustraat)

Product informatie

  Inleiding

  Afval zoals grofvuil, huishoudelijke apparaten of chemisch afval brengt u naar de milieustraat of een afvalinzamelstation. U kunt ook een afspraak maken om het op te laten halen. Het grofvuil wordt met big bags tegen betaling opgehaald. Herbruikbare spullen in huis worden gratis aan huis opgehaald door De Kringloper, daarvoor belt u met de kringloper.

  Omschrijving

  Wat breng je naar de milieustraat?

  De milieustraat is gevestigd aan de Van Andelstraat 6 in Steenbergen. Hier kan elke ingeschreven inwoner van de gemeente Steenbergen afval brengen, dit mag het volgende zijn:

  • tot 2 m3 per week: wit- en bruingoed (hieronder wordt verstaan koelapparatuur, wasmachines, tv’s, computers, elektrische apparaten, etc.), papier, textiel, metalen, grof huisvuil, snoeihout, glas, kunststofverpakkingsmateriaal, autobanden (max. 5 per jaar) en matrassen;
  • klein gevaarlijk afval van spaarlampen en batterijen tot gootsteenontstopper en verf (kga);
  • tot 0,5 m3 per week: bouw- en sloopafval. Hieronder wordt verstaan beton, puin, zand, bouw- en sloopafvalhout, gipsplaten, dakbedekkingsmateriaal, asfalt, glaswolafval en overig bouw- en sloopafval.
  • Voor het brengen van asbest en NT (Nieuwe Technologie) golfplaten gelden speciale regels. Kijk hiervoor onder het kopje ‘Meenemen’.

  Bedrijfsafval wordt niet geaccepteerd.

  Puin aanbieden op de Milieustraat

  Big Bags

  Het grofvuil wordt met big bags tegen betaling opgehaald. Een big bag met een inhoud van 1 m3 kost € 30,00, een big bag met een inhoud van 2 m3 kost € 45,00. De big bags kunt u tijdens openingstijden tegen contante betaling afhalen op de gemeentewerf, Van Andelstraat 8 in Steenbergen. Het ophalen van de big bags kunt u telefonisch aanmelden bij de gemeente met het telefoonnummer: 14 0167. Let op! Hierin kunt u geen steenpuin en grond in aanbieden. Dit kunt u brengen naar de milieustraat. Puin tegen betaling en grond tot 0,5 m3 gratis.

  Grof huishoudelijk afval

  Grof huishoudelijk afval is huishoudelijk afval dat door de afmetingen niet in restafvalcontainer of verzamelcontainer past, zoals niet-herbruikbaar meubilair en vloerbedekking. U kunt dit grof huishoudelijk afval gratis inleveren bij de Milieustraat.

  Herbruikbaar huisraad

  Niet alles is grofvuil. Bijvoorbeeld elektrische apparaten, wit- en bruingoed, zoals wasmachines, televisie, video- en computerapparatuur en alle afgedankte spullen uit huis en gebruiksvoorwerpen, afkomstig uit huishoudens, die voor hergebruik in aanmerking komen. Dit afval wordt gratis aan huis opgehaald door De Kringloper. U kunt daarvoor bellen met: 0165-521188. Ook mag u dit afgegeven bij de Milieustraat.

  Grof tuinafval

  Het grof tuinafval is groen afval dat niet in de gft-container past. Het grof tuinafval wordt twee keer per jaar gratis huis aan huis ingezameld op de derde woensdag in de maanden april en oktober. U moet het grof tuinafval aanmelden via het telefoonnummer 14 0167, uiterlijk vóór 12.00 uur op de derde dinsdag in april en/of oktober. 

  U kunt het grof tuinafval voor 07:30 uur op de inzameldag aanbieden in gebundelde pakketten van maximaal 1,5 meter lang en maximaal 25 kg zwaar. De stamdikte mag maximaal 10 cm bedragen. Dikkere stammen, takken, stobben en klein groenafval (in plastic zakken) worden niet meegenomen. De maximale hoeveelheid die u aan mag bieden is 1 m3.

  U kunt het grof tuinafval ook gratis inleveren bij de Milieustraat.

  Kosten

  U mag 1/2 m3 bouw- en sloopafval per week brengen naar de milieustraat. Dit is gratis. Enkel voor puin moet u betalen.

  • 1 emmer maximaal 10 liter: gratis
  • 1/8 m3 puin (225 kg): € 4,50
  • 1/4 m3 puin (450 kg): € 9,00
  • 1/2 m3 puin (900 kg): € 18,00

  Alleen pinnen is mogelijk

  Let op

  U heeft uw afvalpas nodig om toegang te krijgen tot de milieustraat.

  Uw persoonlijke afvalkalender vindt u in de app 'AfvalWijzer'. Ook krijgt u meldingen van (afwijkende) inzameldagen.

  Aanpak

  Bij een bezoek aan de milieustraat kan een identiteitsbewijs gevraagd worden. Als u afval met asbest inlevert, moet u het goed verpakken.

  Zo levert u afval met asbest in:

  Eerst haalt u een melding sloopvoornemen op in het gemeentehuis. Daarna moet u het asbestafval dubbel inpakken. Gebruik hiervoor doorzichtig, niet-luchtdoorlatend folie van 0,2mm dik. Plak de naden dicht met tape.

  Wilt u uw grofvuil laten ophalen? Dit kan enkel tegen betaling via een bigbag. Maak dan een afspraak met de beheerder van de Milieustraat via het telefoonnummer: 14 0167.

  NT (Nieuwe Technologie) golfplaten

  De NT golfplaat is een asbestvrij product, toch moet u dit dubbel inpakken in doorzichtig plastic met een dikte van 0,2 mm.

  De afvalverwerker stelt deze eis omdat het vaak niet duidelijk is of er wel of geen asbesthoudend materiaal in golfplaten zit.

  U hoeft geen geleideformulier zoals bij het asbesthoudend materiaal bij te sluiten.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.