Boom beplakken of betimmeren

Product informatie

  Inleiding

  Wilt u een boom van de gemeente beplakken of betimmeren? Vraag dan eerst toestemming bij de gemeente.

  Omschrijving

  De meeste bomen en struiken op straat zijn eigendom van de gemeente. U mag deze bomen en struiken niet beschadigen. Vraag daarom eerst toestemming aan de gemeente als u een boom wilt beplakken of betimmeren. Of als u iets in of aan een boom wilt hangen. Bijvoorbeeld een schommel voor buurtkinderen.

  Termijn

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

  Aanpak

  Zo vraagt u toestemming voor het beplakken of betimmeren van een boom:

  • U neemt contact op met de gemeente.
  • U geeft in ieder geval door:
   • om welke boom het gaat
   • wat er op of aan de boom komt
   • uw reden
   • wanneer u de boom wilt beplakken of betimmeren

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak over het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.