Bouwgrond aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  Wilt u bouwgrond kopen? U vraagt dit aan bij de gemeente.

  Omschrijving

  Wanneer u bouwgrond wilt kopen, kunt u bij de gemeente informeren of er bouwgrond beschikbaar is. Op verzoek geeft de gemeente informatie over de grondprijzen, de eisen voor de uitgifte van bouwgrond en de bouwvoorschriften. Op bouwgrond kan een huis of een bedrijf worden gebouwd.

  Een bouwkavel wordt voor een bepaalde periode in optie gegeven. In die periode krijgt de koper de kans om te kijken of hij de grond kan en wil kopen. Hiervoor betaalt de kandidaat koper een zogenaamde optievergoeding. De betaalde optievergoeding wordt bij verkoop van de grond verrekend met de koopprijs. Dit gebeurt bij de juridische overdracht. Als de verkoop niet doorgaat, krijgt de kandidaat koper het bedrag niet terug. Tijdens de termijn van de optievergoeding is het belangrijk dat de kandidaat koper alle benodigde vergunningen, financiering en overige zaken regelt.

   

  Voorwaarden

  De voorwaarden voor bouwgrond aanvragen zijn onder andere:

  • U houdt zich aan het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan staat wat u mag bouwen en hoe het eruit moet zien.
  • U geeft een bouwplan door bij uw aanvraag. Uw bouwplan voldoet aan een eventueel beeldkwaliteitsplan en overige bouwregels.
  • U houdt zich aan de omgevingsvergunning (als dat van toepassing is).

  Kosten

  De bouwgrond wordt bouwrijp (klaar voor het bouwen) opgeleverd. Er wordt BTW berekend over de grond.

  De aankoopkosten en de bijbehorende kosten voor het verkrijgen van de grond zijn voor rekening van de koper.

  Meer informatie over de vastgestelde grondprijzen

   

  Aanpak

  In een bouwplan moet staan:

  • de adresgegevens van de contactpersoon

  • om welke bouwgrond het gaat, de grootte van de bouwgrond en waar het ligt

  • de gegevens over het bouwwerk

  • een kopie van uw identiteitsbewijs

  • wanneer het om een bedrijf gaat: gegevens over de milieubelasting, het verkeer en de parkeerplekken

   

  Bezwaar en beroep

  Bij de uitgifte van bouwgrond gaat het om een verkoopovereenkomst. U kunt daarom geen bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente.

  Adressen

  Gemeente Steenbergen

  Buiten de Veste 1

  4652 GA Steenbergen

  Postbus 6

  4650 AA Steenbergen

  14 0167

  info@gemeente-steenbergen.nl

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.