Caravan parkeren op openbare weg

Product informatie

  Inleiding

  Het is verboden een caravan voor een langere periode langs de weg te parkeren. Wilt u toch parkeren? Vraag dan schriftelijk een ontheffing aan bij de gemeente.

  Omschrijving

  U mag een caravan niet voor langere periode langs de weg parkeren zonder deze te gebruiken. Dit geldt ook voor:

  • een kampeerwagen
  • een camper
  • een magazijnwagen
  • een aanhangwagen
  • een keetwagen

  Soms mag u de caravan korte tijd parkeren zonder ontheffing. Controleer dit altijd.

  U mag een recreatief voertuig of een voertuig wat niet voor verkeersdoeleinden wordt gebruikt niet langer dan 3 achtereenvolgende dagen op de openbare weg plaatsen op locaties waar de parkeerruimte in het gedrang komt en/of wanneer dit schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.

  Na deze 3 dagen is het niet toegestaan het betreffende voertuig op de openbare weg te parkeren, gedurende 7 dagen.

  Aanpak

  Voorwaarde voor een ontheffing is dat de gemeente niet vindt dat uw kampeermiddel of aanhanger een onveilige verkeerssituatie veroorzaakt, teveel parkeerruimte inneemt of het straatbeeld nadelig beïnvloedt.

  Meenemen

  Zo vraagt u een ontheffing aan:

  • Neem contact op met de gemeente.
  • U geeft door:
   • waar de caravan komt te staan
   • het soort caravan
   • de grootte van de caravan
   • waarom u de caravan op de openbare weg wilt parkeren
   • wanneer u de caravan op de openbare weg wilt parkeren
   • hoelang u de caravan op de openbare weg wilt parkeren

  Adressen

  Gemeente Steenbergen

  Buiten de Veste 1

  4652 GA Steenbergen

  Postbus 6

  Buiten de Veste 1

  4650 AA Steenbergen

  14 0167

  info@gemeente-steenbergen.nl

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie