Caravan parkeren op openbare weg

Product informatie

  Inleiding

  Het is verboden een caravan voor een langere periode langs de weg te parkeren. Wilt u toch parkeren? Vraag dan schriftelijk een ontheffing aan bij de gemeente.

  Omschrijving

  U mag een caravan niet voor langere periode langs de weg parkeren zonder deze te gebruiken. Dit geldt ook voor:

  • een kampeerwagen
  • een camper
  • een magazijnwagen
  • een aanhangwagen
  • een keetwagen

  Soms mag u de caravan korte tijd parkeren zonder ontheffing. Controleer dit altijd.

  U mag een recreatief voertuig of een voertuig wat niet voor verkeersdoeleinden wordt gebruikt niet langer dan 3 achtereenvolgende dagen op de openbare weg plaatsen op locaties waar de parkeerruimte in het gedrang komt en/of wanneer dit schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.

  Aanpak

  Voorwaarde voor een ontheffing is dat de gemeente niet vindt dat uw kampeermiddel of aanhanger een onveilige verkeerssituatie veroorzaakt, teveel parkeerruimte inneemt of het straatbeeld nadelig beïnvloedt.

  Meenemen

  Zo vraagt u een ontheffing aan:

  • Neem contact op met de gemeente.
  • U geeft door:
   • waar de caravan komt te staan
   • het soort caravan
   • de grootte van de caravan
   • waarom u de caravan op de openbare weg wilt parkeren
   • wanneer u de caravan op de openbare weg wilt parkeren
   • hoelang u de caravan op de openbare weg wilt parkeren

  Adressen

  Gemeente Steenbergen

  Postbus 6

  Buiten de Veste 1

  4650 AA Steenbergen

  14 0167

  info@gemeente-steenbergen.nl

  Gegevensverwerking

  De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.

  Meer informatie