DigiD aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  Met een eigen DigiD logt u in op websites, bijvoorbeeld van de overheid. U vraagt uw eigen DigiD aan via de website van DigiD.

  Omschrijving

  Met een eigen DigiD logt u in op websites van bijvoorbeeld de overheid of uw zorgverzekeraar. Het is uw online identiteitsbewijs en handtekening. Met uw DigiD kunt u bijvoorbeeld online:

  • belastingaangifte doen
  • een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) aanvragen
  • uw verhuizing doorgeven

  Wilt u voor iemand anders online zaken regelen? Gebruik dan DigiD Machtigen. Dat kan ook als die persoon geen DigiD heeft. Kan machtigen niet? Vraag aan de organisatie waarbij u iets wilt regelen hoe u dat kunt doen zonder DigiD.

  Burgers en bedrijven uit alle landen binnen de Europese Unie kunnen online zaken regelen in een ander EU-land. Hiervoor gebruikt u uw eigen inlogmiddel, zoals DigiD en eHerkenning.

  Kosten

  Een DigiD aanvragen is gratis.

  Termijn

  Uw DigiD verloopt als u het 3 jaar niet gebruikt.

  Contact

  Heeft u nog vragen over DigiD? Neem contact op met DigiD.

  Aanpak

  Zo vraagt u een DigiD aan:

  • Ga naar de website van DigiD.
  • Kies of u wilt inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord, of via een app op uw telefoon.
  • U vult de volgende gegevens in:
   • burgerservicenummer
   • geboortedatum
   • adresgegevens
  • Kies zelf een gebruikersnaam of voor de app: een pincode.
  • U krijgt per post een activeringscode.
  • Vul op de website van DigiD in: de activeringscode en uw gebruikersnaam of pincode.

  Bij veel organisaties kunt u niet meer inloggen met DigiD zonder uw telefoon te gebruiken. 

  Een DigiD aanvragen vanuit het buitenland gaat op een andere manier. Kijk op de website van DigiD.nl voor meer informatie over DigiD aanvragen vanuit het buitenland.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.;
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt.
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.