DigiD aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  Met een eigen DigiD logt u in op websites van de overheid. U vraagt uw eigen DigiD aan via de website van DigiD.

  Omschrijving

  Met een eigen DigiD logt u in op websites van de overheid. Het is uw online identiteitsbewijs en handtekening. Met uw DigiD kunt u bijvoorbeeld zelf online:

  • belastingaangifte doen
  • een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) aanvragen
  • uw verhuizing doorgeven

  Wilt u voor iemand anders online zaken bij de overheid regelen? Gebruik dan DigiD Machtigen. Dat kan ook als die persoon geen DigiD heeft. Is machtigen geen optie? Vraag aan de organisatie waarbij u iets wilt regelen hoe u dat kunt doen zonder DigiD.

  Burgers en bedrijven uit alle landen binnen de Europese Unie kunnen voortaan online zaken regelen met de overheid van een ander EU-land. Hiervoor gebruikt u uw eigen inlogmiddel. U kunt zo in een ander Europees land inloggen met DigiD of eHerkenning. Nederlandse overheidsinstellingen zorgen dat burgers en bedrijven uit andere EU-landen ook op Nederlandse websites kunnen inloggen.

  Let op!

  Na 13 mei is het belangrijk dat uw de meerst recente versie van uw besturingssysteem heeft. Vanwege de beveiligingseisen van DigiD is het anders niet meer mogelijk om in te loggen met uw DigiD.

  Hoe weet ik of ik het juiste besturingssysteem heb?

  Ga naar https://test.g3-ev.pkioverheid.nl/. Hier ziet u of uw systeem voldoet.

  Wat kan ik doen?

  Update uw besturingssysteem en ook uw browser naar de meest recente versie. Raadpleeg de handleiding of de helpfunctie van uw besturingssysteem en browser om de update uit te voeren.

  Of log in met een ander apparaat dat wel over het juiste besturingssysteem en browser beschikt.

  Kosten

  Een DigiD aanvragen is gratis.

  Termijn

  Uw DigiD verloopt als u het 3 jaar niet gebruikt.

  Contact

  Heeft u nog vragen over DigiD? Neem contact op met DigiD.

  Meenemen

  Zo vraagt u een DigiD aan:

  • Ga naar de website van DigiD.
  • U vult de volgende gegevens in op de website van DigiD:
   • burgerservicenummer
   • geboortedatum
   • adresgegevens
  • Kies zelf een gebruikersnaam.
  • U krijgt per post een activeringscode.
  • Activeer uw DigiD met de activeringscode en uw gebruikersnaam.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.