Dwangsom bij niet tijdig beslissen

Product informatie

  Inleiding

  Is de gemeente te laat met het nemen van een beslissing op uw aanvraag of bezwaarschrift? Misschien heeft u recht op een dwangsom. Neem voor meer informatie contact op met de gemeente.

  Omschrijving

  Een dwangsom is een bedrag dat de gemeente aan u moet betalen. Als de gemeente te laat is met het nemen van een beslissing op uw aanvraag of bezwaarschrift kan het zijn dat u recht heeft op een dwangsom. U moet de gemeente dan eerst in gebreke stellen. Dit kunt u doen door het formulier ‘dwangsom bij niet tijdig beslissen’ in te vullen of door een ingebrekestelling aan de gemeente te sturen.

  Na ontvangst van uw ingebrekestelling, heeft de gemeente nog twee weken de tijd om een besluit te nemen. Als het besluit niet binnen die twee weken wordt genomen, is de gemeente u een dwangsom verschuldigd. U kunt pas een ingebrekestelling sturen als de wettelijke beslistermijn voor het besluit is verlopen.

  Aanpak

  In sommige gevallen heeft u geen recht op een dwangsom:

  • Als u de gemeente te laat op de hoogte heeft gesteld.
  • Als u niet direct betrokken bent bij de aanvraag waarop de gemeente een beslissing moet nemen.
  • Als de aanvraag niet volledig is.
  • Als het gaat om een Wob-verzoek (Wet openbaarheid van bestuur). Dat is een aanvraag voor bestuurlijke informatie.

  Termijn

  Na ontvangst van uw ingebrekestelling, heeft de gemeente nog twee weken de tijd om een besluit te nemen. Als het besluit niet binnen die twee weken wordt genomen, is de gemeente u een dwangsom verschuldigd.

  U kunt pas een ingebrekestelling sturen als de wettelijke beslistermijn voor het besluit is verlopen

  Meenemen

  Zo laat u de gemeente weten dat zij te laat is met het nemen van een beslissing:

  Bezwaar en beroep

  U kunt de gemeente ook dwingen een besluit te nemen. Dit doet u door meteen na afloop van de beslistermijn beroep in te stellen bij de rechter. Dit is meestal de rechtbank.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.