Echtscheiding melden

Product informatie

  Inleiding

  U vraagt een scheiding aan bij de rechtbank. Daarna meldt uw advocaat, uzelf of uw voormalig partner de echtscheiding bij de gemeente waar u getrouwd bent.

  Omschrijving

  Voor het aanvragen van een scheiding gaat u naar de rechtbank. U heeft hiervoor een advocaat nodig. Zodra de gemeente de scheiding inschrijft in de burgerlijke stand, is de echtscheiding officieel.

  Kosten

  Het inschrijven van een echtscheidingsbeschikking is gratis.

  Termijn

  U moet de melding binnen 6 maanden na de definitieve beslissing van de rechter doen.

  Meenemen

  Voor de melding van de echtscheiding heeft uw advocaat nodig:

  • een schriftelijk verzoek tot inschrijving in het register van de burgerlijke stand;
  • een bewijs (beschikking) van de uitspraak van de rechtbank; en
  • de akten van berusting, dit betekent dat u niet tegen de uitspraak van de rechter in beroep gaat, dit is van toepassing wanneer de beschikking binnen de beroepstermijn wordt aangeboden.
  • Legitimatiebewijs

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.