Echtscheiding melden

Product informatie

  Inleiding

  U vraagt een scheiding aan bij de rechtbank. Daarna meldt uw advocaat, uzelf of uw voormalig partner de echtscheiding bij de gemeente waar u getrouwd bent.

  Omschrijving

  Voor het aanvragen van een scheiding gaat u naar de rechtbank. U heeft hiervoor een advocaat nodig. Zodra de gemeente de scheiding inschrijft in de burgerlijke stand, is de echtscheiding officieel.

  Termijn

  U moet de melding binnen 6 maanden na de definitieve beslissing van de rechter doen.

  Meenemen

  Voor de melding van de echtscheiding heeft uw advocaat nodig:

  • een schriftelijk verzoek tot inschrijving in het register van de burgerlijke stand;
  • een bewijs (beschikking) van de uitspraak van de rechtbank; en
  • de akten van berusting, dit betekent dat u niet tegen de uitspraak van de rechter in beroep gaat, dit is van toepassing wanneer de beschikking binnen de beroepstermijn wordt aangeboden.
  • Legitimatiebewijs

  Gegevensverwerking

  De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.