Een pand van de gemeente gebruiken

Product informatie

  Inleiding

  Het is mogelijk om voor korte of langere tijd gebruik te maken van gemeentelijke gebouwen. Bijvoorbeeld door een welzijnsinstelling of voor het organiseren van een cultureel evenement. Neem contact op met de gemeente voor meer informatie.

  Omschrijving

  Inwoners, bedrijven en instellingen kunnen de gemeente toestemming vragen voor het gebruik van gemeentelijke panden. U kunt toestemming vragen voor:

  • De sporthallen 't Cromwiel (Steenbergen).
  • De gymzaal in Nieuw-Vossemeer.

   U kunt deze locaties gebruiken voor bijvoorbeeld tentoonstellingen of muziek- en toneelvoorstellingen. 

  Aanpak

  Wanneer uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet, kan de gemeente uw verzoek goedkeuren.

  Kosten

  Aan het gebruik van de gemeentelijke sporthallen zijn kosten verbonden.

  Meenemen

  Zo vraagt u toestemming voor het gebruik van een pand van de gemeente:

  • Neem contact op met de gemeente.
   • Wilt u het gemeentepand eenmalig gebruiken? Dan geeft u door:
    • het adres van het gebouw dat u wilt gebruiken
    • waarom u het gebouw nodig heeft
    • wanneer en hoe laat u het gebouw wilt gebruiken
   • De gemeente informeert u verder over de mogelijkheden.

   • Wilt u gemeentepand voor langere tijd huren? Dan heeft u nodig:
    • een kopie van een geldig identiteitsbewijs
    • een beschrijving van de gewenste activiteiten
    • eventueel: een bewijs dat u betrokken bent bij de betreffende instelling

  Adressen

  College van Burgemeester en Wethouders

  Buiten de Veste 1

  4652 GA Steenbergen

  Postbus 6

  4650 AA Steenbergen

  tel: 14 0167

  fax: (0031) 0167-543499

  info@gemeente-steenbergen.nl

  Gemeente Steenbergen

  Postbus 6

  Buiten de Veste 1

  4650 AA Steenbergen

  14 0167

  info@gemeente-steenbergen.nl

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie