Een pand van de gemeente gebruiken

Product informatie

  Inleiding

  Het is mogelijk om voor korte of langere tijd gebruik te maken van gemeentelijke gebouwen. Bijvoorbeeld door een welzijnsinstelling of voor het organiseren van een cultureel evenement. Neem contact op met de gemeente voor meer informatie.

  Omschrijving

  Inwoners, bedrijven en instellingen kunnen bij de gemeente informatie inwinnen over het gebruik van de gemeentelijke panden.

  Betreft hier de gemeentelijke sporthallen en gymzaal, te weten:

  • Gymzaal in Nieuw Vossemeer.
  • Sporthal/Ontmoetingscentrum  ’t Cromwiel in Steenbergen
  • Sporthal de Buitelstee in Dinteloord.

  U kunt deze locaties gebruiken voor culturele activiteiten mits passend binnen de regels van het geldende bestemmingsplan.

  Voorwaarden

  Voor het reserveren van de gymzaal in Nieuw Vossemeer kunt u direct contact opnemen met de gemeente Steenbergen. Voor het reserveren van een ruimte in de Buitelstee en in ’t Cromwiel  kunt u contact opnemen met de desbetreffende exploitant.

  Kosten

  Aan het gebruik van de gymzaal of de sporthallen zijn kosten verbonden.

  Tarieven van de gymzaal zijn in het seizoen 2022/2023:

  • Jaarcontract                      35 uur of meer                 € 11,79 per uur.
  • Halfjaarcontract               17-34 uur                           € 12,97 per uur.
  • Incidenteel                        01-16 uur                           € 14,12 per uur.

  Tarieven van de gymzaal zijn in het seizoen 2023/2024:

  • Jaarcontract                      35 uur of meer                 € 13,32 per uur.
  • Halfjaarcontract               17-34 uur                           € 14,65 per uur.
  • Incidenteel                        01-16 uur                           € 15,95 per uur.

  Aanpak

  Voor het reserveren van de Gymzaal in Nieuw Vossemeer kunt u contact opnemen met de gemeente, hierbij moet u uw:

  • adresgegevens door geven;
  • vermelden waarvoor u de gymzaal wilt gebruiken;
  • wanneer en hoe laat u de gymzaal wilt gebruiken.

  Voor het reserveren van de sporthallen kunt u direct contact op te nemen met de exploitant. De exploitant zal u dan naar de benodigde gegevens vragen.

  Adressen

  Gemeente Steenbergen

  Buiten de Veste 1

  4652 GA Steenbergen

  Postbus 6

  4650 AA Steenbergen

  14 0167

  info@gemeente-steenbergen.nl

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.