Forensenbelasting

Product informatie

  Inleiding

  Als u een tweede huis heeft, betaalt u mogelijk forensenbelasting. De gemeente waarin uw tweede huis staat, stuurt u een aanslag toe.

  Omschrijving

  Forensenbelasting is belasting die u betaalt als u een tweede huis heeft. Ook een vakantiehuis of caravan kan een tweede woning zijn.

  Misschien moet u naast forensenbelasting ook toeristenbelasting betalen. Bijvoorbeeld als u uw huis verhuurt aan andere mensen. Of als u het huis alleen gebruikt voor vrijetijdsbesteding of ontspanning.

  Wetgeving

  Aanpak

  De voorwaarden voor het betalen van forensenbelasting zijn:

  • Er is bewijs van inschrijving bij een andere gemeente. Uw tweede woning staat niet in de gemeente waar u staat ingeschreven als inwoner.
  • U kunt meer dan 90 dagen per jaar in de woning overnachten. Dit geldt ook als u minder overnachtingen per jaar heeft, maar de woning staat leeg. U zou dan namelijk in de woning kunnen overnachten.
  • Het huis heeft meubels.

  Kosten

  Het tarief voor forensenbelasting bedraagt in 2019 ‚ā¨ 302,00 per woning.

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de belastingaanslag. U moet dan binnen een termijn van 6 weken reageren.

  Adressen

  College van Burgemeester en Wethouders

  Buiten de Veste 1

  4652 GA Steenbergen

  Postbus 6

  4650 AA Steenbergen

  tel: 14 0167

  fax: (0031) 0167-543499

  info@gemeente-steenbergen.nl

  Gemeente Steenbergen

  Postbus 6

  Buiten de Veste 1

  4650 AA Steenbergen

  14 0167

  info@gemeente-steenbergen.nl

  Gegevensverwerking

  De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.

  Meer informatie