Forensenbelasting

Product informatie

  Inleiding

  Verblijft u meer dan 90 dagen per jaar in een andere gemeente dan waar u bent ingeschreven? Dan moet u forensenbelasting betalen.

  Omschrijving

  Forensenbelasting is belasting die u betaalt als u een tweede woning gebruikt. De woning staat in een andere gemeente dan waar u eigenlijk woont. Het maakt niet uit of u eigenaar bent van die tweede woning, of dat u de woning huurt. Ook een vakantiehuis of caravan kan een tweede woning zijn.

  Soms hoeft u geen forensenbelasting te betalen. Bijvoorbeeld als u verzorgd wordt in een ziekenhuis of andere zorginstelling.

  U krijgt de aanslag forensenbelasting van de gemeente waar de tweede woning staat.

  Voorwaarden

  De voorwaarden voor het betalen van forensenbelasting zijn:

  • U staat ingeschreven bij een Nederlandse gemeente, en uw tweede woning staat in een andere gemeente.
  • U kunt meer dan 90 dagen per jaar in de tweede woning overnachten. Dit geldt ook als u er minder dagen overnacht, maar de woning leegstaat. De woning is dan namelijk wel voor u beschikbaar.
  • De tweede woning heeft meubels, een keuken, een wc, en een kraan.

  Kosten

  Het tarief voor forensenbelasting bedraagt in 2024 € 358,00 per woning.

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de belastingaanslag. U moet dan binnen een termijn van 6 weken reageren.

  Adressen

  Gemeente Steenbergen

  Buiten de Veste 1

  4652 GA Steenbergen

  Postbus 6

  4650 AA Steenbergen

  14 0167

  info@gemeente-steenbergen.nl

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt.
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.