Forensenbelasting

Product informatie

  Inleiding

  Als u een tweede huis heeft, betaalt u mogelijk forensenbelasting. De gemeente waarin uw tweede huis staat, stuurt u een aanslag toe.

  Omschrijving

  Forensenbelasting is belasting die u betaalt als u een tweede woning heeft. Ook een vakantiehuis of caravan kan een tweede woning zijn.

  Soms betaalt u voor uw tweede woning toeristenbelasting. Bijvoorbeeld als u de woning een groot deel van het jaar verhuurt aan andere mensen.

  Voorwaarden

  De voorwaarden voor het betalen van forensenbelasting zijn:

  • U heeft meer dan 1 huis.
  • Er is bewijs van inschrijving bij een andere gemeente. Uw tweede woning staat niet in de gemeente waar u staat ingeschreven als inwoner.
  • U kunt meer dan 90 dagen per jaar in de woning overnachten. Dit geldt ook als u er minder dagen overnacht, maar de woning staat leeg. De woning is dan namelijk wel voor u beschikbaar.
  • Het huis heeft meubels.

  Kosten

  Het tarief voor forensenbelasting bedraagt in 2022 € 318,00 per woning.

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de belastingaanslag. U moet dan binnen een termijn van 6 weken reageren.

  Adressen

  Gemeente Steenbergen

  Buiten de Veste 1

  4652 GA Steenbergen

  Postbus 6

  4650 AA Steenbergen

  14 0167

  info@gemeente-steenbergen.nl

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.