Geluidswagen gebruiken

Product informatie

  Inleiding

  Wilt u een geluidswagen gebruiken voor muziek of reclameboodschappen? Dan moet u hiervoor een omgevingsvergunning aanvragen.

  Omschrijving

  Het is verboden om met een geluidswagen muziek of reclameboodschappen in het openbaar te laten horen. Als u dit toch wilt doen, dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen.

  Kosten

  U betaalt € 167,90 voor de behandeling van een aanvraag (tarief 2024).

  Termijn

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

  Aanpak

  Zo vraagt u een vergunning aan om voor het gebruik van een geluidswagen in het openbaar:

  • Ga naar het Omgevingsloket.
  • Doe de vergunningcheck.
  • U ziet of u een vergunning/ontheffing nodig heeft. U kunt de vergunning/ontheffing meteen aanvragen.
  • Log in:
   • voor uzelf: met DigiD
   • voor een bedrijf: met eHerkenning
  • U geeft in ieder geval door:
   • waarom u een geluidswagen nodig heeft
   • wanneer en hoe laat u met de geluidswagen gaat rijden
   • hoe luid de muziek of reclameboodschappen zijn
   • welke route u wilt afleggen

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Adressen

  Gemeente Steenbergen

  Buiten de Veste 1

  4652 GA Steenbergen

  Postbus 6

  4650 AA Steenbergen

  14 0167

  info@gemeente-steenbergen.nl

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.