Gemeente aansprakelijk stellen

Product informatie

  Inleiding

  Als u schade heeft geleden door de gemeente, kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. Een claim dient u in bij de gemeente.

  Omschrijving

  Als u schade heeft geleden en u vindt dat de gemeente aansprakelijk is voor deze schade, dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. U kunt de gemeente alleen schriftelijk aansprakelijk stellen. De gemeente zal uw aansprakelijkheidstelling beoordelen.

  De gemeente kan ook mensen aansprakelijk stellen. Dit kan bijvoorbeeld als iemand een eigendom van de gemeente heeft beschadigd. U kunt dan denken aan een boom of het wegdek.

   

  Aanpak

  Als u vindt dat de gemeente aansprakelijk is voor schade die u heeft geleden, dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. U kunt de gemeentelijke alleen schriftelijk aansprakelijk stellen. De gemeente is alleen aansprakelijk als er sprake is van nalatigheid of als de gemeente onrechtmatig heeft gehandeld. U moet wel kunnen bewijzen dat de gemeente aansprakelijk is.

  Als de gemeente aansprakelijk is voor de schade, dan krijgt u deze schade vergoed. Het kan ook zijn dat u een deel van de schade krijgt vergoed. Als de gemeente niet aansprakelijk is, dan krijgt u geen vergoeding.

  Schade kan ook zijn veroorzaakt door nalatigheid van een aannemer die in opdracht van de gemeente werkzaamheden heeft uitgevoerd. De gemeente is hiervoor niet aansprakelijk. De aansprakelijkheid ligt dan bij die aannemer.

   

  Contact

  U moet uw aansprakelijkheidstelling schriftelijk indienen bij de gemeente. De gemeente gaat uw aansprakelijkheidstelling beoordelen.

  Meenemen

  Om de gemeente aansprakelijk te kunnen stellen, kunt u het schade-aangifteformulier van de gemeente invullen. Dit formulier vindt u onder het kopje meer informatie.

  Het is belangrijk dat u de gemeente alle relevante informatie toestuurt. Zo kan de gemeente uw aansprakelijkheidstelling goed beoordelen.

  De gemeente heeft in ieder geval de volgende informatie van u nodig:

  • datum en tijdstip van het voorval
  • de precieze plek waar het gebeurde, eventueel met foto’s van deze plek
  • een bewijs van de opgelopen schade (zoals een rekening van de reparatie)
  • verklaring van het voorval, waarin u uitlegt hoe de schade ontstond (zoals een proces-verbaal van de politie bij een ongeluk)
  • eventueel een getuigenverklaring
  • eventueel foto's van de situatie
  • uw naam en adres
  • uw telefoonnummer waar u overdag te bereiken bent
  • uw e-mailadres

  Als de gemeente meer informatie van u nodig heeft, dan vragen zij dit aan u.

   

  Bezwaar en beroep

  U ontvangt van de gemeente een brief waarin de gemeente aangeeft of zij aansprakelijk erkent of niet. Tegen deze brief kunt u niet in bezwaar of beroep. Als u het niet eens bent met de brief, kunt u een procedure bij de rechtbank starten. Als u meer informatie wilt over het starten van een procedure bij de rechtbank, dan kunt u contact opnemen met het juridisch loket. Onder het kopje meer informatie vindt u een link naar de website van het juridisch loket.

  Gegevensverwerking

  De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.