Gemeentegrond gebruiken

Product informatie

  Omschrijving

  Inwoners, bedrijven of instellingen kunnen gebruikmaken van gemeentegrond. Wilt u iets organiseren op gemeentegrond? Vraag dan eerst om toestemming. Krijgt u toestemming, dan mag u de grond onder bepaalde voorwaarden gebruiken. De gemeente blijft wel eigenaar van de grond.

  Kosten

  De kosten zijn in 2019

  • Verhuur van openbaar groen: 5% van de taxatiewaarde van de grond
  • Verhuur van openbaar groen (lopende contracten): € 1,50 per m²
  • Verhuur van gemeentegrond t.b.v. units en directieketens: € 8,20 per m²
  • Verhuur van gemeentegrond ten behoeve van commerciële uitstallingen (plaatsing van reclamezuilen) : € 320,70 per m²
  • Verhuur van gemeentegrond t.b.v. de uitstalling van terrassen: € 17,60 per m²
  • Verhuur volkstuin (200 m²): €47,00

  Termijn

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

  Contact

  U vraagt toestemming bij de gemeente.

  Meenemen

  Om toestemming aan te vragen om gemeentegrond te gebruiken, heeft u nodig:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • een situatieschets van de grond
  • een beschrijving van wat u gaat doen

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Adressen

  Gemeente Steenbergen

  Postbus 6

  Buiten de Veste 1

  4650 AA Steenbergen

  14 0167

  info@gemeente-steenbergen.nl

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie