Gemeentegrond gebruiken

Product informatie

  Inleiding

  Wilt u iets organiseren op gemeentegrond? Vraag dan de gemeente om toestemming.

  Omschrijving

  Inwoners, bedrijven of instellingen kunnen gebruikmaken van gemeentegrond. Als u iets wilt organiseren op gemeentegrond, dan heeft u toestemming nodig van de gemeente. Krijgt u toestemming, dan mag u de grond onder bepaalde voorwaarden gebruiken. De gemeente blijft wel eigenaar van de grond.

  Kosten

  De kosten zijn in 2021

  Verhuur

  • Verhuur van openbaar groen: 5% van de taxatiewaarde van de grond
  • Verhuur van openbaar groen (lopende contracten): € 1,60 per m²
  • Verhuur van gemeentegrond t.b.v. units en directieketens: € 8,70 per m²
  • Verhuur van gemeentegrond ten behoeve van commerciële uitstallingen (plaatsing van reclamezuilen) : € 340,45 per m²
  • Verhuur van gemeentegrond t.b.v. de uitstalling van terrassen: € 18,70 per m²
  • Verhuur volkstuin (200 m²): €49,90

  Verkoopprijzen restpercelen (deze gelden voor alle kernen)

  • Oppervlakte 0 - 75 m2: Kostprijs per m2 €75,00

  Huurprijs restpercelen (deze gelden voor alle kernen)

  • € 3,75 per m²

  Percelen grond groter dan 75 m² worden apart getaxeerd.

  Termijn

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

  Meenemen

  Zo vraagt u toestemming om gemeentegrond te gebruiken:

  • U neemt contact op met de gemeente.
  • U levert aan:
   • een geldig identiteitsbewijs
   • een situatieschets van het stuk grond en eventueel een foto
   • een beschrijving van wat u gaat doen en wanneer

  Bezwaar en beroep

  Tegen beslissingen tot het verkopen of verhuren van gemeentegrond staat geen bezwaar en beroep open.

  Adressen

  Gemeente Steenbergen

  Buiten de Veste 1

  4652 GA Steenbergen

  Postbus 6

  Buiten de Veste 1

  4650 AA Steenbergen

  14 0167

  info@gemeente-steenbergen.nl

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie