Gemeentelijk beperkingenregister inzien

Product informatie

  Inleiding

  Een publiekrechtelijke beperking bepaalt wat u wel en niet met een pand of stuk grond mag doen. U kunt het beperkingenregister inzien bij de gemeente of het Kadaster.

  Omschrijving

  Soms heeft een pand of een stuk grond een publiekrechtelijke beperking. De gemeente legt deze beperking op. Voordat u een huis of een stuk grond koopt, is het handig in het beperkingenregister te kijken. Zo weet u wat u niet mag doen met het pand of stuk grond.

  Moet u aantonen dat een pand of stuk grond wel of geen beperkingen heeft? Vraag de gemeente om een gewaarmerkt afschrift of uittreksel.

  Voorbeelden van publieksrechtelijke beperkingen zijn:

  • een woonverbod, omdat het pand onbewoonbaar verklaard is
  • een verbod op verbouwen, omdat het pand een monument is
  • een kapverbod, omdat het terrein een natuurmonument is
  • een verplichting om het terrein te registreren als verontreinigde grond

  Kosten

  Inzage bij de gemeente is gratis. Voor een afschrift of uittreksel moet u wel betalen.

  Meenemen

  Zo kunt u het gemeentelijk beperkingenregister inzien:

  Gegevensverwerking

  De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.