Gevonden of verloren voorwerpen melden

Product informatie

  Omschrijving

  Als u een voorwerp heeft gevonden, moet u dit melden bij de gemeente. U kunt het voorwerp daarna bij de gemeente afgeven of thuis goed bewaren.

  Als u zelf iets kwijt bent, kunt u dit ook melden bij de gemeente. Kijk regelmatig op Verloren of gevonden of uw voorwerp al gevonden is.

  Voorwaarden

  Eigenaar worden

  Bij de aangifte kunt u aangeven dat u de eigenaar wilt worden van het gevonden voorwerp. Als de eigenaar het voorwerp niet binnen een jaar ophaalt, bent u de eigenaar van het voorwerp.

  Als u het voorwerp in bewaring hebt gegeven aan de gemeente, kunt u alleen eigenaar worden als het voorwerp meer dan € 450,- waard is. Als de eigenaar het voorwerp niet binnen een jaar ophaalt, moet u zich na dat jaar binnen een maand melden bij de gemeente.

  Aanpak

  Zo meldt u een gevonden of verloren voorwerp:

  • U doet online een melding. Deze melding wordt geregistreerd bij de gemeente.
  • U heeft nodig:
   • uw geldige legitimatiebewijs
   • als u een voorwerp bent verloren: een bon, foto of garantiebewijs van het voorwerp
  • Na de aangifte kunt u ervoor kiezen om het gevonden voorwerp zelf te bewaren. U krijgt dan een oproep van de gemeente als de eigenaar zich heeft gemeld.
  • U kunt het gevonden voorwerp ook in bewaring geven bij de gemeente.
  • Als de gemeente uw verloren voorwerp denkt te hebben gevonden, krijgt u een oproep. Kijk ook zelf regelmatig op www.verlorenofgevonden.nl of uw voorwerp al gevonden is.

  Paspoort of identiteitskaart

  Een gevonden paspoort of identiteitskaart levert u verplicht in bij de gemeente.

  Bent u uw paspoort of identiteitskaart verloren? Geef dit zo snel mogelijk door aan de gemeente.

  Rijbewijs

  Een gevonden rijbewijs levert u verplicht in bij de gemeente.

  Bent u uw rijbewijs verloren? Meld dit online bij RDW. Vraag daarna bij de gemeente een nieuw rijbewijs aan.

  Voorwerp gestolen?

  Ga altijd naar de politie om aangifte te doen van een gestolen voorwerp. U kunt dat persoonlijk doen op het politiebureau, maar vaak ook online.

   

   

   

   

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.