Grafrechten verlengen, overschrijven of afstaan

Product informatie

  Inleiding

  Als een graf op uw naam staat, kunt u de grafrechten verlengen, overschrijven of afstaan. U dient uw verzoek hiervoor schriftelijk in bij de gemeente.

  Omschrijving

  U kunt een plek voor een eigen graf huren op een begraafplaats. Hiervoor betaalt u grafrechten. U heeft de grafrechten voor een vaste termijn.

  Als u de grafrechten van een graf heeft, dan kunt u:

  • de grafrechten verlengen
  • de grafrechten overschrijven naar iemand anders
  • afstand doen van de grafrechten

  Is de eigenaar van een graf overleden? Dan kunt u als familielid de grafrechten naar u laten overschrijven. Doet u dit niet, dan gaat het grafrecht terug naar de gemeente.

  Aanpak

  U kunt alleen grafrechten verlengen, overschrijven of afstaan als u een particulier graf heeft. Dit heet ook wel een eigen graf of familiegraf. Heeft u een algemeen graf? Dan kan dit niet.

  Kosten

  De kosten bedragen in 2021:

  • Voor het begraven van een lijk in een graf van een persoon van 12 jaar en ouder € 448,00
  • Voor het begraven van een lijk in een kindergraf van een persoon tot 12 jaar € 324,00
  • Voor het begraven van een asbus of urn in een urnenkeldertje € 448,00
  • Voor het begraven van een vrucht van een foetus uit een zwangerschap korter dan 24 weken in een graf € 253,00
  • Voor het plaatsen van een asbus of urn in een urnennis € 301,00
  • Voor het (bij)plaatsen van een asbus of urn in een urnenkeldertje of urnennis € 301,00
  • Voor het (bij)plaatsen van een asbus of urn in een bestaand graf € 208,00

  Het recht voor het doen begraven en begraven houden van een lijk of asbus en/of urn bedraagt

  • Per algemeen graf, voor een periode van 10 jaar van een persoon van 12 jaar en ouder € 381,00
  • Per algemeen graf, kindergraf, voor een periode van 10 jaar van een persoon tot 12 jaar € 191,00
  • Per algemeen graf voor een periode van 10 jaar van een vrucht van een foetus uit een zwangerschap korter dan 24 weken € 95,00
  • Per eigen graf voor een periode van 20 jaar van een persoon van 12 jaar en ouder € 501,00
  • Per eigen graf, kindergraf, voor een periode van 20 jaar van een persoon tot 12 jaar € 250,00
  • Per eigen graf voor een periode van 20 jaar van een vrucht van een foetus uit een zwangerschap korter dan 24 weken € 125,00
  • Per eigen graf voor een periode van 5 jaar uitsluitend zijnde de verlenging van een eigen graf van een persoon van 12 jaar en ouder € 191,00
  • Per eigen graf voor een periode van 10 jaar uitsluitend zijnde de verlenging van een eigen graf van een persoon van 12 jaar en ouder € 381,00
  • Per eigen graf voor een periode van 5 jaar uitsluitend zijnde de verlenging van een eigen graf voor een persoon tot 12 jaar € 95,00
  • Per eigen graf voor een periode van 10 jaar uitsluitend zijnde de verlenging van een eigen graf van een persoon tot 12 jaar € 191,00
  • Per eigen graf voor een periode van 5 jaar uitsluitend zijnde de verlenging van een eigen graf van een vrucht van een foetus uit een zwangerschap korter dan 24 weken € 48,00
  • Per eigen graf voor een periode van 10 jaar uitsluitend zijnde de verlenging van een eigen graf van een vrucht van een foetus uit een zwangerschap korter dan 24 weken € 95,00
  • Per algemeen urnenkeldertje/graf voor een periode van 10 jaar € 263,00
  • Per eigen urnenkeldertje/graf of urnennis voor een periode van 20 jaar € 404,00
  • Per eigen urnenkeldertje/graf of urnennis voor een periode 5 jaar uitsluitend zijnde de verlenging € 131,00
  • Per eigen urnenkeldertje/graf of urnennis voor een periode 10 jaar uitsluitend zijnde de verlenging € 263,00

  Het onderhoudsrecht bedraagt: (tegelijk te voldoen bij het grafrecht)

  • Per algemeen graf voor een periode van 10 jaar van een persoon van 12 jaar en ouder € 753,00
  • Per algemeen graf, kindergraf, voor een periode van 10 jaar van een persoon tot 12 jaar € 377,00
  • Per algemeen graf voor een periode van 10 jaar van een vrucht van foetus uit een zwangerschap korter dan 24 weken € 188,00
  • Per eigen graf voor een periode van 20 jaar van een persoon van 12 jaar en ouder € 1352,00
  • Per eigen graf, kindergraf, voor een periode van 20 jaar van een persoon tot 12 jaar € 676,00
  • Per eigen graf voor een periode van 20 jaar van een vrucht van een foetus uit een zwangerschap korter dan 24 weken € 338,00
  • Per eigen graf voor een periode van 5 jaar uitsluitend zijnde de verlenging van een eigen graf van een persoon van 12 jaar en ouder € 388,00
  • Per eigen graf voor een periode van 10 jaar uitsluitend zijnde de verlenging van een eigen graf van een persoon van 12 jaar en ouder € 753,00
  • Per eigen graf voor een periode van 5 jaar uitsluitend zijnde de verlenging van een eigen graf van een persoon tot 12 jaar € 194,00
  • Per eigen graf voor een periode van 10 jaar uitsluitend zijnde de verlenging van een eigen graf van een persoon tot 12 jaar € 377,00
  • Per eigen graf voor een periode van 5 jaar uitsluitend zijnde de verlenging van een eigen graf voor een foetus uit een zwangerschap korter dan 24 weken € 97,00
  • Per eigen graf voor een periode van 10 jaar uitsluitend zijnde de verlenging van een eigen graf voor een foetus uit een zwangerschap korter dan 24 weken € 188,00
  • Per algemeen urnenkeldertje/graf voor een periode van 10 jaar € 753,00
  • Per eigen urnenkeldertje/graf of urnennis voor een periode van 20 jaar €1352,00
  • Per eigen urnenkeldertje/graf of urnennis voor een periode van 5 jaar uitsluitend zijnde de verlenging € 388,00
  • Per eigen urnenkeldertje/graf of urnennis voor een periode van 10 jaar uitsluitend zijnde de verlenging € 753,00

  Voor het opgraven of verwijderen van een asbus wordt geheven

  • uit een graf of urnengraf € 224,00
  • uit een urnennis € 112,00
  • Voor het ruimen van een graf op verzoek van de belanghebbende wordt geheven € 531,00
  • Verwijderen en afvoeren van grafbedekking € 166,00

  Voor het verstrooien van as wordt geheven

  • Verstrooiing op maandag tot en met vrijdag € 150,00
  • Verstrooiing op zaterdag € 263,00

   

  • Voor het opgraven van een lijk € 946,00
  • Voor het na het opgraven weer begraven in een ander graf € 1394,00

  Meenemen

  U dient uw verzoek schriftelijk in.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.