Grafsteen plaatsen

Product informatie

  Inleiding

  Voor het plaatsen van een aandenken bij een graf, zoals een grafsteen, heeft u een vergunning nodig. U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

  Omschrijving

  Bij het graf van een overledene mag u een aandenken plaatsen, bijvoorbeeld een grafsteen, gedenkplaat of graftuin. U heeft hiervoor een vergunning nodig.

  Aanpak

  De voorwaarden om een grafsteen te plaatsen zijn:

  • U plaatst het aandenken binnen de ruimte van het graf.
  • Uw aandenken bestaat uit milieuvriendelijke materialen.
  • U houdt zich aan de regels van de begraafplaats.

  Termijn

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

  Meenemen

  De steenhouwer of begrafenisondernemer vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

  Wilt u het zelf doen? Zo vraagt u een vergunning om een aandenken te plaatsen aan:

  • U doet uw aanvraag bij de gemeente
  • U geeft de volgende informatie door:
   • uw naam en adres
   • het grafnummer
   • hoe het gedenkteken eruit ziet (bijvoorbeeld afmeting, materiaal en tekst)

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Adressen

  Klant Contact Centrum (KCC)

  Buiten de Veste 1

  4652 GA Steenbergen

  Postbus 6

  4650 AA Steenbergen

  tel: 14 0167

  Fax: (0031) 0167-543499

  info@gemeente-steenbergen.nl

  Klantenbalie gemeentehuis

  Buiten de Veste 1

  4652 GA Steenbergen

  14 0167

  0167-543499

  info@gemeente-steenbergen.nl

  Meer informatie