U bent hier: Home » producten » Grafuitgifte

Grafuitgifte

Omschrijving

De gemeente geeft graven uit op de gemeentelijke begraafplaats. Iedere inwoner kan een graf huren. U vraagt dan grafrechten aan. Deze grafrechten geven recht op een graf voor een periode van minimaal 10 jaar.

Verloopt de periode? Nabestaanden kunnen de grafrechten verlengen.

De Gemeentelijke Begraafplaatsen zijn open vanaf zonsopgang tot zonsondergang.

Wetgeving

  Aanpak

  Er zijn meerdere soorten graven, zoals:

  • een familiegraf
  • een algemeen graf
  • een urnennis

  Kosten

  De kosten bedragen in 2017:

  • Voor het begraven van een lijk in een graf van een persoon van 12 jaar en ouder € 431,00
  • Voor het begraven van een lijk in een kindergraf van een persoon tot 12 jaar € 273,00
  • Voor het begraven van een asbus of urn in een urnenkeldertje € 431,00
  • Voor het begraven van een vrucht van een foetus uit een zwangerschap korter dan 24 weken in een graf € 214,--
  • Voor het plaatsen van een asbus of urn in een urnenkeldertje of urnennis € 254,00
  • Voor het (bij)plaatsen van een asbus of urn in een urnenkeldertje of urnennis € 254,00
  • Voor het (bij)plaatsen van een asbus of urn in een bestaand graf € 179,--

  Het recht voor het doen begraven en begraven houden van een lijk of asbus en/of urn bedraagt

  • Per algemeen graf, voor een periode van 10 jaar van een persoon van 12 jaar en ouder € 368,00
  • Per algemeen graf, kindergraf, voor een periode van 10 jaar van een persoon tot 12 jaar € 184,00
  • Per algemeen graf voor een periode van 10 jaar van een vrucht van een foetus uit een zwangerschap korter dan 24 weken € 92,00
  • Per eigen graf voor een periode van 20 jaar van een persoon van 12 jaar en ouder € 489,00
  • Per eigen graf, kindergraf, voor een periode van 20 jaar van een persoon tot 12 jaar € 245,00
  • Per eigen graf voor een periode van 20 jaar van een vrucht van een foetus uit een zwangerschap korter dan 24 weken € 122,00
  • Per eigen graf voor een periode van 10 jaar uitsluitend zijnde de verlenging van de onder 2.4 genoemde periode € 368,00
  • Per eigen graf voor een periode van 10 jaar uitsluitend zijnde de verlenging van de onder 2.5 genoemde periode € 184,00
  • Per eigen graf voor een periode van 10 jaar uitsluitend zijnde de verlenging van de onder 2.6 genoemde periode € 92,00
  • Per algemeen urnenkeldertje/graf voor een periode van 10 jaar € 260,00
  • Per eigen urnenkeldertje/graf of urnennis voor een periode van 20 jaar € 402,00
  • Per eigen urnenkeldertje/graf of urnennis voor een periode 10 jaar uitsluitend zijnde de verlenging van de onder 2.11 genoemde periode € 260,00

   Het onderhoudsrecht bedraagt: (tegelijk te voldoen bij het grafrecht)

  • Per algemeen graf voor een periode van 10 jaar van een persoon van 12 jaar en ouder € 647,00
  • Per algemeen graf, kindergraf, voor een periode van 10 jaar van een persoon tot 12 jaar € 324,00
  • Per algemeen graf voor een periode van 10 jaar van een vrucht van foetus uit een zwangerschap korter dan 24 weken € 162,00
  • Per eigen graf voor een periode van 20 jaar van een persoon van 12 jaar en ouder € 1192,00
  • Per eigen graf, kindergraf, voor een periode van 20 jaar van een persoon tot 12 jaar € 596,00
  • Per eigen graf voor een periode van 20 jaar van een vrucht van een foetus uit een zwangerschap korter dan 24 weken € 298,00
  • Per eigen graf voor een periode van 10 jaar uitsluitend zijnde de verlenging van de onder 3.4. genoemde periode € 647,00
  • Per eigen graf voor een periode van 10 jaar uitsluitend zijnde de verlenging van de onder 3.5 genoemde periode € 324,00
  • Per eigen graf voor een periode van 10 jaar uitsluitend zijnde de verlenging van de onder 3.6 genoemde periode € 162,00
  • Per algemeen urnenkeldertje/graf voor een periode van 10 jaar € 647,00
  • Per eigen urnenkeldertje/graf of urnennis voor een periode van 20 jaar €1192,00
  • Per eigen urnenkeldertje/graf of urnennis voor een periode van 10 jaar uitsluitend zijnde de verlenging van de onder 3.11 genoemde periode € 647,00

  Voor het opgraven of verwijderen van een asbus wordt geheven

  • uit een graf of urnengraf € 216,00
  • uit een urnennis € 108,00
  • Voor het ruimen van een graf op verzoek van de belanghebbende wordt geheven € 431,00

  Voor het verstrooien van as wordt geheven

  • Verstrooiing op maandag tot en met vrijdag € 127,00
  • Verstrooiing op zaterdag € 222,00
  • Verwijderen en afvoeren van grafbedekking € 148,00

   

  • Voor het opgraven van een lijk € 431,00
  • Voor het na het opgraven weer begraven in een ander graf € 431,00

  Contact

  De begrafenisondernemer doet de aanvraag van grafrechten bij de gemeente. U mag dit ook zelf doen.

  Wilt u het grafrecht verlengen? Vraag dit aan bij de gemeente. Dit kan vanaf 2 jaar voordat de termijn verloopt.

  Meenemen

  Om grafrechten aan te vragen, geeft u aan de begrafenisondernemer door:

  • uw naam en adres
  • de naam van de overledene
  • waar en wanneer de overledene is geboren
  • waar en wanneer de overledene is overleden
  • waar en wanneer de overledene is begraven of gecremeerd
  • termijn van uitgifte
  • de grafgegevens

  Bezwaar en beroep

  De uitgifte van een graf is net zoiets als een verkoop- of huurovereenkomst. U kunt daarom geen bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente over de plek waar het graf komt te liggen. Wel kunt u bezwaar maken tegen de beslissing wie de rechten op het graf krijgt.

  Adressen

  Klantenbalie gemeentehuis

  Buiten de Veste 1

  4652 GA Steenbergen

  14 0167

  0167-543499

  info@gemeente-steenbergen.nl

  Meer informatie

  Overige productinformatie

  Levensgebeurtenissen