Hergebruik van overheidsinformatie aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  Gemeenten zijn verplicht om hergebruik van hun informatie mogelijk te maken. Wilt u informatie van de gemeente hergebruiken? Dien dan een verzoek in bij de gemeente.

  Omschrijving

  Overheidsinformatie wordt met een doel geproduceerd. Deze informatie mag opnieuw worden gebruikt. Ook voor een ander doel dan waarvoor de informatie eigenlijk bedoeld was. Bijvoorbeeld voor een app die geografische informatie bevat. Dit heet hergebruik van overheidsinformatie. Uw doel mag commercieel of niet-commercieel zijn.

  Voorwaarden

  U kunt geen hergebruik van informatie aanvragen als:

  • De informatie niet openbaar is op grond van de wet.
  • Het informatie is waarvan de gemeente niet de rechten heeft (bijvoorbeeld auteursrechten of informatie van een publieke omroep).
  • Het informatie is van onderwijs- en onderzoeksinstellingen.
  • Het informatie is die openbare persoonsgegevens bevat, die niet voor hergebruik bedoeld zijn (bijvoorbeeld informatie over personen die in registers zijn opgenomen).
  • De informatie van andere culturele instellingen is dan musea en bibliotheken.
  • Gedeelten van documenten alleen logo’s, wapens of medailles bevatten.

  Kosten

  De gemeente kan kosten rekenen. Hoeveel u moet betalen hangt af van hoe u de informatie wilt ontvangen. U hoort vooraf wat de kosten voor u zijn.

  Termijn

  De gemeente beslist binnen 4 weken over uw verzoek. Deze periode kan 1 keer verlengd worden met 2 weken. De gemeente kan de termijn ook verlengen als andere belanghebbenden hun zienswijze naar voren mogen brengen.

  Aanpak

  Iedereen mag bij de gemeente een verzoek om hergebruik van overheidsinformatie aanvragen.

  Zo vraagt u hergebruik van overheidsinformatie aan:

  • Neem contact op met de gemeente.
  • Geef door:
   • waarover u informatie wilt hebben
   • welke documenten u opnieuw wilt gebruiken
   • hoe u de informatie wilt ontvangen

  Als de gemeente met uw verzoek instemt, ontvangt u de informatie zo snel mogelijk. De gemeente biedt de informatie zoveel mogelijk in herbruikbare vorm aan. Dit betekent dat de gegevens leesbaar zijn voor verschillende apparaten en systemen.

  Bezwaar en beroep

  U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw verzoek. Heeft u een spoedeisend belang? Dan kunt u tegelijk een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank.

  Bent u het niet eens met de uitspraak over uw bezwaar? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.