U bent hier: Home » producten » Hondenbelasting

Hondenbelasting

Omschrijving

Wijziging betalingstermijnen aantal gemeentelijke belastingen

De raad van de gemeente Steenbergen is akkoord gegaan met een voorstel over de wijziging van betaaltermijnen voor een aantal gemeentelijke belastingen. Het betreft de afvalstoffen- en rioolheffing, onroerendezaakbelasting, reclame- en hondenbelasting. Het aantal betaaltermijnen is gewijzigd (met ingang van 1 januari 2016) van vijf naar twee termijnen per jaar.

Inwoners die hun betaaltermijnen liever ruimer verspreiden over het jaar, verzoekt de gemeente Steenbergen te kiezen voor automatische incasso. Hiervoor hanteert de gemeente namelijk tien betaaltermijnen per jaar.

Meer informatie over automatische incasso en de betaalwijze vindt u op Belastingen, automatische incasso of telefonisch via 14 0167.

 

Heeft u een hond, dan betaalt u elk jaar hondenbelasting aan de gemeente. Hoeveel hondenbelasting u betaalt, hangt af van het aantal honden dat u heeft. Geef een verandering in het aantal honden altijd door aan de gemeente. U moet de volgende wijzigingen doorgeven:

 • U heeft een nieuwe hond gekocht.
 • U heeft uw hond verkocht.
 • U gaat verhuizen naar een andere gemeente.
 • Uw hond is overleden. 

Aanpak

Voor sommige honden hoeft u geen belasting te betalen. U moet wel elke hond aanmelden.

Voor de volgende honden hoeft u geen belasting te betalen:

 • blindengeleidehonden
 • hulphonden
 • honden jonger dan 3 maanden die nog bij de moederhond wonen
 • honden in een asiel 

Kosten

De kosten in 2017 zijn:

 1. De belasting bedraagt per belastingjaar:

  a voor een eerste hond € 74,00

  b voor een tweede hond € 79,00 en voor elke volgende hond € 5,00 meer dan voor de voorafgaande hond.

 2. In afwijking van het voorgaande lid bedraagt de belasting voor honden, gehouden in kennels die zijn geregistreerd bij de Raad van beheer op kynologisch gebied in Nederland, € 150,00 per kennel.

Contact

U kunt de melding of verandering schriftelijk doorgeven, het formulier kunt u opvragen bij de gemeente, U kunt de melding of verandering ook direct via internet doorgeven door het formulier "Hond aan- of afmelden voor de hondenbelasting" in te vullen.

Voor het doorgeven van de melding of verandering via deze website moet u in het bezit zijn van een DigiD-inlogcode.

U meldt uw hond aan of af bij uw gemeente. U krijgt dan van de gemeente elk jaar een belastingaanslag.

Meenemen

De gemeente kan gegevens bij u opvragen. Bijvoorbeeld:

 • een koopbewijs of verkoopbewijs
 • het aantal honden dat u al heeft
 • een euthanasieverklaring
 • een crematiebewijs
 • een bewijs dat uw hond een blindengeleidehond of hulphond is 

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de belastingaanslag.

Adressen

College van Burgemeester en Wethouders

Buiten de Veste 1

4652 GA Steenbergen

Postbus 6

4650 AA Steenbergen

tel: 14 0167

fax: (0031) 0167-543499

info@gemeente-steenbergen.nl

Klantenbalie gemeentehuis

Buiten de Veste 1

4652 GA Steenbergen

14 0167

0167-543499

info@gemeente-steenbergen.nl

Overige productinformatie

Levensgebeurtenissen