Hondenbelasting

Product informatie

  Inleiding

  De gemeenteraad heeft op 17 december 2020 ingestemd met het afschaffen van de hondenbelasting voor de gemeente Steenbergen.

  Omschrijving

  De gemeenteraad heeft op 17 december 2020 ingestemd met het afschaffen van de hondenbelasting voor de gemeente Steenbergen. Vanaf belastingjaar 2021 ontvangt u geen aanslag hondenbelasting meer. U hoeft het ook niet meer aan de gemeente door te geven als u een nieuwe hond in huis neemt of als uw hond komt te overlijden.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt.
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.