Hondenbelasting

Product informatie

  Inleiding

  Heeft u een hond, dan betaalt u elk jaar hondenbelasting aan de gemeente. U ontvangt hiervoor een aanslag.

  Omschrijving

  Hoeveel hondenbelasting u betaalt, hangt af van het aantal honden dat u heeft. Voor sommige honden hoeft u geen belasting te betalen. U moet wel elke hond aanmelden.

  Aanpak

  U neemt contact op met de gemeente als:

  • u een nieuwe hond heeft gekocht
  • u uw hond heeft verkocht
  • u gaat verhuizen naar een andere gemeente
  • uw hond is overleden

  U betaalt geen hondenbelasting voor een: 

  • blindengeleidehond
  • hulphond
  • hond in een asiel
  • puppy jonger dan 3 maanden die nog bij de moederhond woont

  Kosten

  De kosten in 2018 zijn:

  1. De belasting bedraagt per belastingjaar:

   a voor een eerste hond € 37,00

   b voor een tweede hond € 39,50 en voor elke volgende hond € 2,50 meer dan voor de voorafgaande hond.

  2. In afwijking van het voorgaande lid bedraagt de belasting voor honden, gehouden in kennels die zijn geregistreerd bij de Raad van beheer op kynologisch gebied in Nederland, € 75,00 per kennel.

  Contact

  U kunt de melding of verandering schriftelijk doorgeven, het formulier kunt u opvragen bij de gemeente, U kunt de melding of verandering ook direct via internet doorgeven door het formulier "Hond aan- of afmelden voor de hondenbelasting" in te vullen.

  Voor het doorgeven van de melding of verandering via deze website moet u in het bezit zijn van een DigiD-inlogcode.

  Meenemen

  U ontvangt jaarlijks een aanslag voor hondenbelasting van de gemeente.

  Zo meldt u uw hond aan of af:

  • Neem contact op met de gemeente.

  De gemeente kan gegevens bij u opvragen. Bijvoorbeeld:

  • een koopbewijs of verkoopbewijs
  • het aantal honden dat u al heeft
  • een euthanasieverklaring
  • een crematiebewijs
  • een bewijs dat uw hond een blindengeleidehond of hulphond is

  Bezwaar en beroep

  U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de belastingaanslag.