Inrit aanleggen

Product informatie

  Inleiding

  Voor het aanleggen van een inrit heeft u een omgevingsvergunning nodig. U vraagt een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket.

  Omschrijving

  Als u een inrit wilt maken bij uw bedrijf of huis heeft u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u een inrit wilt maken van de weg naar uw garage. Of voor een inrit over water, zoals over een sloot. Een bestaande inrit mag u niet zonder vergunning veranderen.

  Voorwaarden

  Zonder omgevingsvergunning mag u niet:

  • een inrit maken vanaf de weg
  • de weg veranderen (door bijvoorbeeld de stoep te verlagen)
  • een bestaande inrit veranderen

  Kosten

  Voor het behandelen van de aanvraag worden legeskosten in rekening gebracht. Voor 2024 zijn de legeskosten €225.

  Nadat de vergunning is verleend, zorgt de gemeente voor de aanleg van de inrit. De kosten die de gemeente voor de aanleg moet maken worden aan u doorberekend. Hierbij worden bijvoorbeeld ook de kosten van het verplaatsen van een in de weg staande lantaarnpaal doorberekend.

  Het is niet toegestaan dat u zelf de inrit aanlegt.

  Let op

  Heeft u in 2023 een vergunning aangevraagd? Dan gelden voor u mogelijk andere regels.

  Termijn

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

  Aanpak

  Zo vraagt u een vergunning aan voor het aanleggen van een inrit:

  • Ga naar het Omgevingsloket.
  • Doe de vergunningcheck. U kunt de vergunning daarna meteen aanvragen.
  • Log in: 
   • voor uzelf: met DigiD
   • voor een bedrijf: met eHerkenning
  • U geeft door:
   • een tekening of foto met daarop de gewenste ligging van de inrit
   • een foto van de bestaande situatie

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Adressen

  Waterschap Brabantse Delta

  Bouvignelaan 5

  4836 AA Breda

  Postbus Postbus 5520

  Bouvignelaan 5

  4801 DZ Breda

  076 564 10 00

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.