Klacht over de gemeente indienen

Product informatie

  Inleiding

  Als u niet goed bent behandeld door een medewerker van de gemeente, kunt u een klacht indienen bij de gemeente.

  Omschrijving

  U kunt ontevreden zijn over hoe de gemeente of een medewerker zich tegenover u of een ander heeft gedragen.  U kunt dan een klacht indienen. Het geeft ons de kans uw klacht op te lossen en onze dienstverlening te verbeteren. Uw klacht kunt u indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

  U en/of uw kind kunnen ook een klacht indienen als u niet tevreden bent over de gang van zaken rondom uw aanvraag. Dit is vastgelegd in de klachtenregeling Jeugd. U of uw kind vindt bijvoorbeeld dat de jeugdprofessional u niet goed heeft geholpen, of dat de aanbieder van de zorg het niet goed heeft gedaan. U kunt dan schriftelijk, via info@gemeente-steenbergen.nl of mondeling op afspraak een klacht indienen bij de gemeente.

  Meenemen

  Zo meldt u een klacht over de gemeente:

  • U kunt uw klacht mondeling of schriftelijk indienen.
  • U geeft aan: uw naam en adres, een duidelijke omschrijving van uw klacht en de naam van de medewerker of bestuurder van de gemeente, over wie u een klacht heeft.

  Een schriftelijke klacht moet ondertekend zijn. Bij vragen kunt u contact opnemen met de gemeente.

  Bezwaar en beroep

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente over uw klacht, neemt u contact op met de Nationale ombudsman.

  Adressen

  College van Burgemeester en Wethouders

  Buiten de Veste 1

  4652 GA Steenbergen

  Postbus 6

  4650 AA Steenbergen

  tel: 14 0167

  fax: (0031) 0167-543499

  info@gemeente-steenbergen.nl

  de Nationale Ombudsman

  Bezuidenhoutseweg 151

  2594 AG Den Haag

  Postbus 93122

  2509 AC Den Haag

  (070) 356 35 63

  (070) 360 75 72

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.