Klacht over de gemeente indienen

Product informatie

  Inleiding

  Als u niet goed bent behandeld door een medewerker van de gemeente, kunt u een klacht indienen bij de gemeente.

  Omschrijving

  U kunt ontevreden zijn over hoe de gemeente of een medewerker zich tegenover u of een ander heeft gedragen.  U kunt dan een klacht indienen. Het geeft ons de kans uw klacht op te lossen en onze dienstverlening te verbeteren. Uw klacht kunt u indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

  U en/of uw kind kunnen ook een klacht indienen als u niet tevreden bent over de gang van zaken rondom uw aanvraag. Dit is vastgelegd in de klachtenregeling Jeugd. U of uw kind vindt bijvoorbeeld dat de jeugdprofessional u niet goed heeft geholpen, of dat de aanbieder van de zorg het niet goed heeft gedaan. U kunt dan schriftelijk, via info@gemeente-steenbergen.nl of mondeling op afspraak een klacht indienen bij de gemeente.

  Meenemen

  Zo meldt u een klacht over de gemeente:

  • U neemt contact op met de gemeente.
  • U geeft door:
   • uw naam en adres
   • een duidelijke omschrijving van uw klacht
   • de naam van de medewerker of bestuurder van de gemeente, over wie u een klacht heeft

  Bezwaar en beroep

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente over uw klacht, neemt u contact op met de Nationale ombudsman.

  Adressen

  College van Burgemeester en Wethouders

  Buiten de Veste 1

  4652 GA Steenbergen

  Postbus 6

  4650 AA Steenbergen

  tel: 14 0167

  fax: (0031) 0167-543499

  info@gemeente-steenbergen.nl

  de Nationale Ombudsman

  Bezuidenhoutseweg 151

  2594 AG Den Haag

  Postbus 93122

  2509 AC Den Haag

  (070) 356 35 63

  (070) 360 75 72

  Gegevensverwerking

  De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.