Koninklijke onderscheiding (lintje) aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  Een Koninklijke onderscheiding is een erkenning voor iemands bijzondere werk voor de samenleving. U draagt iemand voor bij de gemeente waar die persoon woont. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier.

  Omschrijving

  Een Koninklijke onderscheiding (lintje) is een erkenning voor persoonlijk bijzonder werk voor de samenleving.

  De uitreiking van een lintje is tijdens:

  • de lintjesregen op de laatste werkdag voor Koningsdag
  • een andere bijzondere gelegenheid die te maken heeft met de reden voor het lintje (zoals een afscheid of jubileum)

  Kent u iemand die een Koninklijke onderscheiding verdient? Dan kunt u hem of haar daarvoor voordragen.

  Om op tijd te zijn voor de jaarlijkse lintjesregen van Koningsdag 2021 moet uw voorstel vóór 1 augustus binnen zijn bij de gemeente.

  Aanpak

  De voorwaarden voor het krijgen van een Koninklijke onderscheiding zijn:

  • De persoon die u voordraagt heeft bijzonder werk gedaan voor de samenleving. Dit kan vrijwilligerswerk zijn of een buitengewone prestatie tijdens betaald werk. Bijvoorbeeld in de wetenschap of de sport.

  Kosten

  Het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding (lintje) kost niets.

  Contact

  Voor nadere informatie kunt u terecht bij de heer J. Nijssen van het kabinet van de burgemeester via (0167) 543313, kabinet@gemeente-steenbergen.nl

  Meenemen

  Zo vraagt u een lintje voor iemand anders aan:

  • Vul het aanvraagformulier in. Of vraag het formulier op bij de gemeente.
  • Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Verzamel zoveel mogelijk gegevens over het goede werk van uw kandidaat. Dit is belangrijk, want het helpt te bepalen of iemand een onderscheiding krijgt.
  • Lever alles in bij de gemeente waar uw kandidaat woont. U hoort vanzelf of uw kandidaat het lintje krijgt.

  Wilt u de onderscheiding tijdens een bijzondere gelegenheid laten uitreiken? Vraag het lintje 6 maanden van tevoren aan.

  Wilt u de onderscheiding tijdens de lintjesregen laten uitreiken? De gemeente stelt een uiterste datum vast waarop u iemand kunt aandragen.

  Voor nadere informatie kunt u terecht bij de heer J. Nijssen van het kabinet van de burgemeester via (0167) 543313, kabinet@gemeente-steenbergen.nl

  Adressen

  College van Burgemeester en Wethouders

  Buiten de Veste 1

  4652 GA Steenbergen

  Postbus 6

  4650 AA Steenbergen

  tel: 14 0167

  fax: (0031) 0167-543499

  info@gemeente-steenbergen.nl

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.