Koninklijke onderscheiding (lintje) aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  Een Koninklijke onderscheiding is een erkenning voor iemands bijzondere werk voor de samenleving. U draagt iemand voor bij de gemeente waar die persoon woont. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier.

  Omschrijving

  Een Koninklijke onderscheiding (lintje) is een erkenning voor persoonlijk bijzonder werk voor de samenleving.

  De uitreiking van een lintje is tijdens:

  • de lintjesregen op de laatste werkdag voor Koningsdag
  • een andere bijzondere gelegenheid die te maken heeft met de reden voor het lintje (zoals een afscheid of jubileum)

  Kent u iemand die een Koninklijke onderscheiding verdient? Dan kunt u hem of haar daarvoor voordragen. Voor de jaarlijkse lintjesregen van Koningsdag 2023 moest uw voorstel vóór 1 augustus 2022 ingediend zijn bij de gemeente.

  Voorwaarden

  Als eerste vult u een kort verzoekformulier in via www.lintjes.nl/voordragen/iemand-voordragen-voor-een-lintje, dat u vervolgens (digitaal) instuurt. Hierna krijgt u zo spoedig mogelijk reactie van de kabinetschef van de gemeente Steenbergen of diens plaatsvervanger/kabinetsmedewerker. Die stuurt u het online voorstelformulier toe en nodigt u uit voor een persoonlijk gesprek in het gemeentehuis om de verdere procedure toe te lichten.

  Kosten

  Het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding (lintje) kost niets.

  Contact

  Voor nadere informatie kunt u terecht bij het kabinet van de burgemeester via (0167) 543488, kabinet@gemeente-steenbergen.nl

   

  Aanpak

  Om te beginnen is het van belang dat u een goed beeld heeft van de verdiensten van degene die u voordraagt. Wanneer u dit zelf niet precies weet, benader dan bijvoorbeeld een naast familielid van de persoon om wie het gaat. U kunt dan ook meteen even polsen of degene die u voordraagt het op prijs zou stellen als hem of haar een lintje wordt aangedragen.

  Belangrijk is dat de organisaties waarvoor degene die u voordraagt acties is (geweest) de verdiensten van deze persoon kunnen en willen onderschrijven. Bij voorkeur gebeurt dit op briefpapier van de organisatie, met een handtekening eronder van een bestuurslid. Bij deze organisatie(s) kunt u ook vragen naar het aantal jaren dat de kandidaat lid was/is, welke functie(s) hij of zij heeft vervuld/vervult, en hoeveel vrijwilligersuren daarmee gemoeid zijn/waren. Tenminste één functie moet ook in het heden nog worden vervuld.

  De brieven vanuit deze organisaties tellen automatisch mee als ondersteunings-verklaring. Daarnaast is het ook wenselijk om bij uw aanvraag een uitgebreide toelichting te geven waarom u deze persoon voordraagt. Als ook minimaal twee mensen te vragen om de aanvraag te ondersteunen met een persoonlijke verklaring.

  Als u bovengenoemde ondersteuningen heeft verzameld voorafgaand aan het persoonlijk gesprek, is het wenselijk om deze mee te nemen.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.