Kopie van de aanslag gemeentebelastingen aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  Voor de gemeentelijke belastingen krijgt u een aanslag van de gemeente. Bent u de aanslag kwijt of heeft u een kopie nodig? Neem dan contact op met de gemeente.

  Omschrijving

  Gemeentelijke belastingen zijn bijvoorbeeld rioolheffing, afvalstoffenheffing en de onroerendezaakbelasting (ozb). Hiervoor krijgt u een rekening van de gemeente. Dit heet: een aanslag. U kunt een kopie van de aanslag aanvragen.

  Wetgeving

  Kosten

  Een aanslag/WOZbeschikking wordt eenmalig gratis verstrekt, voor een kopie worden leges in rekening gebracht. De kosten in 2024 zijn € 18,70.

  Aanpak

  Zo vraagt u een kopie van een belastingaanslag aan:

  • Neem contact op met de gemeente. 
  • U heeft nodig:
   • uw geldig identiteitsbewijs
  • Raadpleeg uw aanslag gemeentebelastingen in het WOZ-loket.
  • Heeft u problemen met inloggen in het WOZ-loket, neem dan contact op met de gemeente.
  • Wilt u alleen uw WOZ-waarde weten? Kijk dan op https://www.wozwaardeloket.nl/.

   

   

  Adressen

  Gemeente Steenbergen

  Buiten de Veste 1

  4652 GA Steenbergen

  Postbus 6

  4650 AA Steenbergen

  14 0167

  info@gemeente-steenbergen.nl

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt.
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.