Leegstaand pand tijdelijk verhuren

Product informatie

  Inleiding

  Staat uw pand tijdelijk leeg? Dan kunt u het verhuren op basis van de Leegstandwet. Hiervoor heeft u een vergunning nodig. Vraag deze aan bij de gemeente.

  Omschrijving

  Als u een pand leeg heeft staan, kunt u het tijdelijk verhuren. U kunt hiervoor gebruik maken van de Leegstandwet. Verhuren op basis van de Leegstandwet biedt u voordelen. Zo kunt u voor het pand een lagere huurprijs vragen. Ook hoeft u de huurder geen huurbescherming te geven.

  Wilt u uw pand verhuren op basis van de Leegstandwet? Dan heeft u een vergunning nodig. Hoelang u het pand mag verhuren ligt aan de situatie.

  • Huurwoning die gerenoveerd of gesloopt wordt:

   U krijgt de vergunning voor 2 jaar. De gemeente kan de vergunning steeds met 1 jaar verlengen. De totale lengte van de vergunning is maximaal 7 jaar.

  • Woning die te koop staat:

   U krijgt een vergunning voor 5 jaar. De vergunning wordt niet verlengd.

  • Gebouw zonder woonbestemming:

   U krijgt een vergunning voor maximaal 10 jaar. Heeft u voor het gebruik als woonruimte een tijdelijke ontheffing van het omgevingsplan nodig? Dan is de vergunning voor verhuur net zolang geldig als de duur van de ontheffing van het omgevingsplan (met een maximum van 10 jaar).

  Bent u niet de eigenaar van het pand? Dan kunt u het pand tijdelijk onderverhuren. Hiervoor heeft u toestemming nodig van uw verhuurder.

  Wetgeving

  Voorwaarden

  De voorwaarden voor tijdelijke verhuur zijn:

  • Het pand staat leeg.
  • U bent eigenaar of verhuurder van het pand.
  • Het gaat om:
   • een huurwoning die gerenoveerd of gesloopt moet worden
   • een woning die te koop staat
   • een gebouw zonder woonbestemming dat u als woonruimte wilt verhuren, bijvoorbeeld een kantoorgebouw of school

  Heeft u een woning te koop staan? Dan gelden er extra voorwaarden:

  • De woning is nog niet bewoond geweest (nieuwbouw).
  • Als de woning wel bewoond of gebruikt is:
   • de eigenaar heeft er zelf 12 maanden of langer in gewoond voordat het leeg kwam te staan, of
   • de woning is de afgelopen 10 jaar niet langer dan 3 jaar verhuurd

  Kosten

  U betaalt € 167,90 voor de behandeling van een aanvraag / verlenging van de vergunning. (tarief 2024)

  Termijn

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

  Aanpak

  Zo vraagt u een vergunning voor tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandwet aan:

  • Neem contact op met de gemeente.

  Bezwaar en beroep

  U kunt geen bezwaar en beroep indienen tegen de beslissing van de gemeente.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
  • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
  • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
  • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
   • welke gegevens de gemeente over u heeft
   • waarvoor deze gegevens nodig zijn
   • wat er met uw gegevens gebeurt
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.