Ligplaatsvergunning voor woonboot aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  De gemeente heeft een vast aantal ligplaatsen voor woonboten gereserveerd. Voor het aanleggen van een woonboot heeft u een ligplaatsvergunning nodig. Een ligplaatsvergunning vraagt u aan bij de gemeente.

  Omschrijving

  Voor ligplaatsen voor woonschepen is artikel 5:25 van onze Algemene plaatselijke verordening 2016 van toepassing. Daarin staat dat het verboden is om met een vaartuig een ligplaats in te nemen of te hebben dan wel een ligplaats voor een vaartuig beschikbaar te stellen op door het college aangewezen gedeelten van openbaar water. Het is niet mogelijk een vergunning of ontheffing te verkrijgen van dit verbod.

  Op basis van lid 2 van dat artikel kan het college van burgemeester en wethouders nadere regels stellen over, bijvoorbeeld, het soort en aantal vaartuigen. Op 17 november 2015 heeft het college deze nadere regels vastgesteld (Aanwijzingsbesluit ligplaats woonschepen en andere vaartuigen 2016 gemeente Steenbergen).

  In deze regels staat dat het verboden is om in de havenkom en havenkanaal van Steenbergen, de havenkom en havenkanaal van Dinteloord en in de Rietkreek te Nieuw-Vossemeer een ligplaats in te nemen tenzij voldaan wordt aan een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden zijn de vinden in het aanwijzingsbesluit onder de tabblad ‘wetgeving’

  Kosten

  De kosten voor een aanvraag zijn in 2019 € 97,00.

  Adressen

  Gemeente Steenbergen

  Postbus 6

  Buiten de Veste 1

  4650 AA Steenbergen

  14 0167

  info@gemeente-steenbergen.nl

  Gegevensverwerking

  De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.

  Meer informatie