Ligplaatsvergunning voor woonboot aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  De gemeente heeft een vast aantal ligplaatsen voor woonboten gereserveerd. Voor het aanleggen van een woonboot heeft u een ligplaatsvergunning nodig. Een ligplaatsvergunning vraagt u aan bij de gemeente.

  Omschrijving

  Voor ligplaatsen voor woonschepen is artikel 5:25 van onze Algemene plaatselijke verordening van toepassing. Daarin staat dat het verboden is om met een vaartuig een ligplaats in te nemen of te hebben dan wel een ligplaats voor een vaartuig beschikbaar te stellen op door het college aangewezen gedeelten van openbaar water. Het is niet mogelijk een vergunning of ontheffing te verkrijgen van dit verbod.

  Op basis van lid 2 van dat artikel kan het college van burgemeester en wethouders nadere regels stellen over, bijvoorbeeld, het soort en aantal vaartuigen. (Aanwijzingsbesluit ligplaats woonschepen en andere vaartuigen 2018 gemeente Steenbergen).

  In deze regels staat dat het verboden is om in de havenkom en havenkanaal van Steenbergen, de havenkom en havenkanaal van Dinteloord en in de Rietkreek te Nieuw-Vossemeer een ligplaats in te nemen tenzij voldaan wordt aan een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden zijn de vinden in het aanwijzingsbesluit onder de tabblad ‘wetgeving’

  Kosten

  U betaalt € 109,- voor de behandeling van een aanvraag (tarief 2022).

  Adressen

  Gemeente Steenbergen

  Buiten de Veste 1

  4652 GA Steenbergen

  Postbus 6

  Buiten de Veste 1

  4650 AA Steenbergen

  14 0167

  info@gemeente-steenbergen.nl

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.