Natuurgebieden betreden met voertuig of paard

Product informatie

  Inleiding

  Wilt u een natuurgebied in met een voertuig of een paard? Dat mag alleen op de openbare weg of op een ruiterpad. Buiten de openbare weg of een ruiterpad heeft u een ontheffing nodig. U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente.

  Omschrijving

  De gemeente kan een gebied tot natuurgebied benoemen. U mag dit gebied in met uw voertuig, bijvoorbeeld met uw auto, fiets, brommer of quad. Hiervoor gelden wel regels. U moet op de openbare weg blijven. Met uw paard moet u op de ruiterpaden blijven. Dit is om overlast en milieuvervuiling te voorkomen. Ook is dit voor de veiligheid en bescherming van planten, dieren en mensen.

  Termijn

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

  Meenemen

  Zo vraagt u een ontheffing aan om een natuurgebied te betreden met een voertuig of paard:

  • U neemt contact op met de gemeente.
  • U geeft door:
   • om welk natuurgebied het gaat
   • waarom u dit natuurgebied in wilt
   • op welke dag en tijd u dit natuurgebied in wilt
   • met welk type voertuig u het natuurgebied in wilt
   • wat het kenteken is van het voertuig waarmee u het natuurgebied in wilt
   • uw naam of de naam van de verantwoordelijke (organisatie)
  • U betaalt de ontheffing bij de aanvraag.

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met het besluit op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Adressen

  Gemeente Steenbergen

  Postbus 6

  Buiten de Veste 1

  4650 AA Steenbergen

  14 0167

  info@gemeente-steenbergen.nl

  Gegevensverwerking

  De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.

  Meer informatie