Ondergrondse olietank melden

Product informatie

  Inleiding

  Heeft u een ondergrondse olietank in uw tuin die u niet meer gebruikt? Meld het bij de gemeente.

  Omschrijving

  Als u een ondergrondse olietank in uw tuin heeft die u niet meer gebruikt, moet u dit melden bij de gemeente. De gemeente vertelt u of u deze tank moet laten schoonmaken of verwijderen. Dit mag u niet zelf doen. Ook al ligt de tank niet diep in de grond. U moet hiervoor een KIWA-erkend bedrijf inhuren.

  Het bedrijf verwijdert de tank en doet onderzoek naar mogelijke bodemverontreiniging door olielekkage. Is uw grond vervuild? Dan moet u de bodem laten saneren.

  Aanpak

  De voorwaarden voor het schoonmaken of verwijderen van een olietank zijn:

  • U regelt dit zelf als u eigenaar van uw woning bent.
  • Uw verhuurder regelt dit als u de woning huurt.

  De voorwaarde voor het opnieuw gebruiken van een tank is:

  • U laat de tank keuren.

  Kosten

  Vraag voor het verwijderen of schoonmaken van de olietank een offerte op bij een KIWA-erkend bedrijf.

  Meenemen

  Zo doet u een melding van een ondergrondse olietank in uw tuin:

  • U neemt contact op met de gemeente:
  • U geeft door:
   • de grootte van de tank
   • de ligging van de tank
   • of u eigenaar bent van de woning
   • of u de tank weer wilt gebruiken
   • eventuele foto’s

  Adressen

  Gemeente Steenbergen

  Postbus 6

  Buiten de Veste 1

  4650 AA Steenbergen

  14 0167

  info@gemeente-steenbergen.nl

  Gegevensverwerking

  De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.