Onroerendezaakbelasting betalen (woning)

Product informatie

  Omschrijving

  Als eigenaar van een onroerende zaak betaalt u onroerendezaakbelasting (ozb). Voorbeelden van onroerende zaken zijn woningen, winkels, kantoorpanden en garageboxen. Bent u huiseigenaar, dan moet u dus ozb betalen. Huurt u een woning? Dan hoeft u geen ozb te betalen.

  De gemeente bepaalt de hoogte van de ozb op 1 januari. Dit doet zij aan de hand van de WOZ-waarde van uw pand. Als u bijvoorbeeld halverwege een jaar een nieuwe woning koopt, betaalt u de ozb voor dat hele jaar voor de oude woning. Voor de nieuwe woning betaalt u in dat jaar nog geen ozb. De notaris verrekent deze bedragen vaak. 

  Voorwaarden

  De voorwaarden voor het betalen van onroerendezaakbelasting zijn:

  • U bent eigenaar van een pand en/of u bent huurder/gebruiker van een bedrijfspand.

  Bent u zowel eigenaar als gebruiker van een bedrijfspand? Dan betaalt u 2 keer onroerendezaakbelasting. 

  Kosten

  Het tarief van de OZB in 2024 bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf (de waarde van de onroerende zaak).

  Het percentage bedraagt voor:

  • woningen 0,0933 %
  • eigenaren niet-woningen 0,1869 %
  • gebruikers niet-woningen 0,1791 %

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de aanslag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Formulier Bezwaar maken tegen aanslag.

  Meer informatie

  Informatie