Roerendezaakbelasting betalen

Product informatie

  Inleiding

  Bent u eigenaar van een roerende woon- of bedrijfsruimte? Dan betaalt u roerendezaakbelasting (rzb). De gemeente stuurt u hiervoor een aanslag.

  Omschrijving

  Als u eigenaar bent van een roerende woon- of bedrijfsruimte betaalt u roerendezaakbelasting (rzb). Een roerende woon- of bedrijfsruimte is bijvoorbeeld een woonboot, woonwagen of kantoorruimte op een schip.

  Huurt u een woonboot of woonwagen? Dan hoeft u geen roerendezaakbelasting te betalen. Als u een bedrijfsruimte huurt, moet u wel roerendezaakbelasting betalen.

  De gemeente stelt de hoogte van de roerendezaakbelasting op 1 januari vast. Dit doet zij aan de hand van de WOZ-waarde van uw woon- of bedrijfsruimte.

  Aanpak

  De voorwaarden voor het betalen van roerendezaakbelasting zijn:

  • De ruimte wordt permanent door u bewoond of gebruikt.
  • De ruimte is aan een locatie gebonden.

  Kosten

  De kosten van de roerendezaakbelasting (rzb) zijn gelijk aan de onroerendezaakbelasting (ozb).

  Bezwaar en beroep

  Bent u het niet eens met de waardebepaling van uw boot of woonwagen? U kunt binnen 6 weken bezwaar indienen bij de gemeente.

  Gegevensverwerking

  De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.

  Meer informatie